Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad nuo 2020 m. kovo 7 d. iki 2020 m. kovo 15 d. (įskaitytinai) Fondas priims papildomas paraiškas gauti socialinę stipendiją 2020 m. pavasario semestre.

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje užpildžius nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2020 m. pavasario semestras_papildomas_kovas). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją.

Į socialinę stipendiją pretenduoti gali studentai, kurie:

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos neturi teisės gauti studentai, kurie:

  • neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnį: (1. Asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus; 2. asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį suteikiančias studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas); 3. užsieniečiai, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nurodytus asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip; 4. kitais Vyriausybės nustatytais atvejais);
  • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
  • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą;
  • kurie įvykdė studijų programos reikalavimus, tačiau jiems atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar baigiamojo egzamino laikymas.

Socialinė stipendija – 3,25 BSI dydžiai, t. y., 126,75 € per mėnesį.

Daugiau informacijos apie socialines stipendijas skaitykite čia.