Valstybinis studijų fondas primena, jog nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d. vyksta prašymų teikimas Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinėje sistemoje (IS „PARAMA“) tikslinei išmokai 2019 m. rudens semestrui pagrindinio priėmimo metu gauti.

Norintys gauti tikslinę išmoką papildomo priėmimo metu, Fondo interneto tinklalapyje turi prisijungti prie IS „PARAMA“ ir užpildyti el. prašymą (Tikslinė išmoka 2019 m. rudens semestras). Tik šiuo būdu užpildžius prašymą galima pretenduoti į tikslinę išmoką.

Tikslinė išmoka (152 Eur per mėnesį) :

  • skirta negalią turintiems studentams;
  • skiriama vienam studijų semestrui;
  • mokama kiekvieną mėn. iki semestro pabaigos;
  • skiriama ir sesijos bei atostogų laikotarpiu.

Tam, kad studentas gautų išmoką:

  • gyvenamoji vieta turi būti deklaruota Lietuvoje;
  • turi turėti 45 procentų arba mažesnį nedarbingumo lygį;
  • privalo neturėti akademinių skolų ir nuobaudų.

Daugiau informacijos: http://vsf.lrv.lt/lt/projektas/tikslines.