Valstybinis studijų fondas informuoja, kad nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. iki 16 d. pradedamas prašymų teikimas tikslinei išmokai, skirtai asmenims turintiems negalią, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, 2020 m. pavasario semestrui papildomo priemimo metu rugpjūčio mėn. gauti.

Norintys gauti tikslinę išmoką papildomo priėmimo metu, Fondo interneto tinklalapyje turi prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS „PARAMA“ ir užpildyti el. prašymą (Tikslinė išmoka 2020 m. pavasario semestras_rugpjūtis). Tik šiuo būdu užpildžius prašymą galima pretenduoti į tikslinę išmoką.

Primename, kad tikslinė išmoka studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogą laikotarpi, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į Valstybinio studijų fondo tikslinių išmokų konsultantę Astą Motiejūnienę, tel. nr. (8-5) 205 3961, mob. tel. nr. 8 615 17312 , el. p. asta.motiejuniene@vsf.lt