Kolegijos darbuotojų dėmesiui!

Prasideda Darbo tarybos rinkimų organizavimo procesas.

2021 m. kovo 13 d. baigiasi Kauno kolegijos darbo tarybos kadencija.

Darbo taryba yra nepriklausomas darbuotojams atstovaujantis organas. Darbuotojai per darbo tarybą turi teisę būti informuojami ir dalyvauti konsultacijose su darbdaviu, su darbuotojų darbo, socialinių, ekonominių teisių bei interesų įgyvendinimu ir gynimu susijusiais klausimais.

2020 m. gruodžio 30 d. Kauno kolegijos direktoriaus įsakymu Nr.1-495 sudaryta Darbo tarybos rinkimų komisija naujiems rinkimams organizuoti.

Kviečiame kelti kandidatus į Darbo Tarybos narius

Kandidatais į Darbo tarybą gali būti tik rinkimų teisę turintys darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių darbo santykiai su Kauno kolegija trunka ilgiau kaip šešis mėnesius, išskyrus Darbo tarybos rinkimų komisijos narius. Kandidatais negali būti darbdavį atstovaujantys asmenys (pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus neatstovauja darbdavio).

Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Kolegija turintys Kolegijos darbuotojai.

Kandidatų į Darbo tarybą registracija vyks nuo 2021 m. sausio 25 d. nuo 9 val. iki  2021 m. vasario 5 d. 15 val. Kiekvienas rinkimų teisę turintis darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą, kreipdamasis į Darbo tarybos rinkimų komisiją su prašymu registruoti kandidatą (prašymo forma) ir kartu pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į Darbo tarybą (sutikimo forma). Pasirašyto prašymo ir sutikimo skenuotos kopijos išsiunčiamos el. paštu personalas@go.kauko.lt.

Kauno kolegijos Darbo tarybos rinkimai vyks dvi darbo dienas –  2021 m. vasario 26 d. 9.00 -14.00 val. ir kovo 1 d. 9.00 val iki 14.00 val. elektroniniu būdu, naudojant Kolegijos darbuotojui suteiktą elektroninį paštą (vardas.pavardė@go.kauko.lt).

Kauno kolegijos Darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašas

Kviečiame aktyviai dalyvauti!