2024 m. kovo 13 d. baigiasi Kauno kolegijos darbo tarybos kadencija. 2023 m. gruodžio 12 d. Kauno kolegijos direktoriaus įsakymu Nr.1-541 sudaryta Darbo tarybos rinkimų komisija naujiems rinkimams organizuoti. Darbo taryba yra nepriklausomas darbuotojams atstovaujantis organas. Darbuotojai per Darbo tarybą turi teisę būti informuojami ir dalyvauti konsultacijose su darbdaviu, su darbuotojų darbo, socialinių, ekonominių teisių bei interesų įgyvendinimu ir gynimu susijusiais klausimais.

Kviečiame kelti kandidatus į Darbo Tarybos narius

Kandidatais į Darbo tarybą gali būti tik rinkimų teisę turintys darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių darbo santykiai su Kauno kolegija trunka ilgiau kaip šešis mėnesius, išskyrus Darbo tarybos rinkimų komisijos narius ir direktorių. Kandidatais negali būti darbdavį atstovaujantys asmenys (pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus).

Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su kolegija turintys kolegijos darbuotojai.

Kandidatų į Darbo tarybą registracija vyks nuo 2024 m. sausio 9 d. 9 val. iki 2024 m. sausio 23 d. 10 val. Kiekvienas rinkimų teisę turintis darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą, kreipdamasis į Darbo tarybos rinkimų komisiją su prašymu registruoti kandidatą (prašymo forma) ir kartu pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į Darbo tarybą (sutikimo forma). Pasirašyto prašymo ir sutikimo skenuotos kopijos gali būti pateikiamos el. paštu personalas@go.kauko.lt arba pristatytos tiesiogiai į Žmogiškųjų išteklių skyrių (Pramonės pr. 20, 1-026 kab.).

Kauno kolegijos Darbo tarybos rinkimai vyks 2024 m. vasario 6 d. 9.00–15.00 val. elektroniniu būdu, naudojant kolegijos darbuotojui suteiktą elektroninį paštą (vardas.pavardė@go.kauko.lt).

Kauno kolegijos Darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašas

Kviečiame aktyviai dalyvauti ir teikti kandidatus į Darbo tarybą!

Kandidatų sąrašą ir išsamesnę informaciją dėl rinkimų pateiksime pasibaigus kandidatų teikimui.

Kauno kolegijos Darbo tarybos rinkimų komisija