Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 939, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.99 straipsnio 2 dalimi bei 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, pranešame, kad yra parengtos VšĮ „Alytaus kolegija“ (toliau – Alytaus kolegija arba Reorganizuojama įstaiga) reorganizavimo jungimo būdu prijungiant viešąją įstaigą Alytaus kolegiją prie viešosios įstaigos Kauno kolegijos (toliau – Kauno kolegija arba Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga) sąlygos (toliau – Reorganizavimo sąlygos) ir numatomas Alytaus kolegijos reorganizavimas prijungimo prie Kauno kolegijos būdu.

Reorganizuojama įstaiga, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo nuo 2024 m. liepos 1 d.  baigs savo veiklą (bus išregistruotas iš Juridinių asmenų registro)– VŠĮ „Alytaus kolegija“, į. k. 111965327, Alytaus m. sav., Alytaus m., Studentų g. 17, duomenys apie kurią yra saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga, kuri tęs veiklą po reorganizavimo – VŠĮ „Kauno kolegija“, juridinio asmens kodas: 111965284, Kauno m. sav., Kauno m., Pramonės pr. 20, duomenys apie kurią yra saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Po reorganizavimo tęsiančios veiklą įstaigos Kauno kolegijos duomenys ir rekvizitai, nurodyti šiame pranešime, pasibaigus reorganizavimui nesikeis.

Reorganizuojama įstaiga baigs savo veiklą ir pasibaigs kaip juridinis asmuo, Reorganizuojamos įstaigos sandoriai bus įtraukti į po reorganizavimo veiksiančios Kauno kolegijos buhalterinę apskaitą.

Su Reorganizavimo sąlygomis ir kitais įstatymuose nurodytais dokumentais galima susipažinti:

    • Kauno kolegijos buveinėje adresu Kauno m. sav., Kauno m., Pramonės pr. 20 kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 16.30 val. arba Kauno kolegijos interneto svetainėje adresu https://www.kaunokolegija.lt/.