Siekiant skatinti jaunųjų tyrėjų pasirengimą vykdyti mokslinius tyrimus ir tobulinti jų tyrimines kompetencijas, Kauno kolegijos dėstytojai kartu su Projektų skyriaus darbuotojais parengė ir Lietuvos mokslo tarybai pateikė 6-ias projektines paraiškas medicinos, technologijų ir socialinių mokslų srityse finansavimui gauti.

Pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose (studentų praktiką)“, finansavimas skirtas net trims Kauno kolegijos teiktiems projektams.

„Tai dar viena pergalė kolegijų sektoriui. Pirmą kartą teikėme projektus studentų vasaros praktikoms, iš kurių net pusė gavo finansavimą. Galime pasidžiaugti, kad kuo toliau, tuo daugiau dėmesio mokslinių taikomųjų tyrimų srityje susilaukia ir kolegijos, nes didžioji dalis šiai sričiai skiriamo finansavimo paprastai yra orientuota į universitetus“, – džiaugiasi Kauno kolegijos Projektų skyriaus vadovė Lina Kuraitienė.

Atliepiant vieną iš Kauno kolegijos strateginių tikslų – plėtoti į visuomenės raidą orientuotą taikomąją mokslo ir meno veiklą, Ka

uno kolegijoje 2021 m. liepos – rugpjūčio mėn. bus įgyvendinami šie projektai:

  • „Bendrosios praktikos slaugytojų psichoemocinio klimato darbo vietoje įvertinimas ir psichosocialinių rizikų nustatymas“ (projekto nr. 09.3.3.-LMT-K-712-24-0117) (Tyrėja – Medicinos fakulteto studentė Miglė Kiguolytė, tyrimo vadovas – dr. Vaidas Jotautis);
  • „Aplinkosauginių mokesčių apskaitos politikos metodikos parengimas“ (projekto nr. 09.3.3.-LMT-K-712-24-0118) (Tyrėja – Verslo fakulteto studentė Justina Miliauskaitė, tyrimo vadovė – dr. Jūratė Savickienė);
  • „Ikimokyklinio amžiaus vaikų su burnos sveikata susijusi elgsena: tėvų žinios ir požiūris“ (projekto nr. 09.3.3.-LMT-K-712-24-0119) (Tyrėja – Medicinos fakulteto studentė Jurgita Lukoševičienė, tyrimo vadovė – dr. Rasa Tamulienė);

Šiuose projektuose studentai vasarą atliks praktikas, kurių metu, pagal individualią programą, vykdys mokslinius tiriamuosius darbus.

Projektai yra bendrai finansuojami Europos socialinio fondo pagal dotacijos sutartis su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).