Vakar įvyko popietė, skirta naujų darbuotojų sutiktuvėms. Vaišindamiesi įvairiais skanėstais, darbuotojai kalbėjo apie Kauno kolegijos kultūrą ir vertybes, aptarė komandinio darbo esmę ir kiekvieno komandos nario svarbą. Popietės metu buvo aiškinamasi, kokius lūkesčius turėdami naujieji darbuotojai atėjo į šią organizaciją, o seniau dirbantys dalijosi tuo, kas išlaiko jų lojalumą, motyvaciją ir bendrystės jausmą.

„Kiekvieno darbuotojo patirtis, kompetencijos, naujos idėjos ir entuziazmas yra vertingas indėlis į mūsų bendruomenę ir reikšmingai prisideda siekiant užsibrėžtų tikslų. Norime, kad nauji Kauno kolegijos darbuotojai kuo lengviau ir greičiau įsilietų į mūsų organizaciją, kad jausdami palaikymą ir bendruomeniškumą, būtų įgalinti kurti ir augti. Manau, kad pradėta iniciatyva organizuoti jaukias naujų darbuotojų sutiktuves pasitarnaus siekiant šių tikslų“, – minėjo direktoriaus pavaduotoja organizacijos vystymui dr. Inga Stravinskienė.

Panašias popietes naujiems darbuotojams planuojama rengti ir toliau, tuo būdu puoselėjant mokymosi, augimo ir įtraukimo kultūrą.