2024 m. sausio 25–26 dienomis Kauno kolegijoje įvyko pirmasis tarptautinio projekto „Personal Green Skills in Higher Education“ (PeGSinHE) (Nr. 2023-1-LT01-KA220-HED-000160132) partnerių susitikimas. Projekte dalyvauja penkių aukštojo mokslo institucijų atstovai iš Lietuvos (Kauno kolegija yra projekto koordinatorė), Suomijos, Vokietijos, Austrijos bei Ispanijos. Susitikimo metu buvo ne tik aptartos ir suprojektuotos projekto veiklų įgyvendinimo gairės, bet ir sudarytos galimybės partneriams susipažinti fiziniu būdu bei užmegzti tvirtesnį bendradarbiavimo ryšį.

Tarptautiniame susitikime dalyvavo Kauno kolegijos atstovai: Tarptautinių ryšių skyriaus vadovas (projekto vadovas) Povilas Beseckas, Projektų skyriaus vyr. specialistė (projekto administratorė) Vytautė Giedraitienė, projekto tyrėjos: Teisės ir dokumentų valdymo skyriaus vadovė Neringa Lisina, Technologijų fakulteto lektorė dr. Ina Bikuvienė, Medicinos fakulteto docentė dr. Rasa Tamulienė bei lektorė Alina Liepinaitienė. Kitų aukštųjų mokyklų tarptautinių partnerių atstovai atvyko iš Suomijos (Tampere University of Applied Sciences), Austrijos (University College for Agricultural and Environmental Education), Vokietijos (Technical University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt), Ispanijos (University of Malaga).

Žaliųjų įgūdžių turėjimas yra vienas iš svarbiausių veiksnių kovojant su klimato kaita. Nėra jokių abejonių, kad aukštojo mokslo sektorius vaidina didesnį vaidmenį sprendžiant klimato krizę. Pereinant prie žaliosios ekonomikos ir darnaus vystymosi, aukštosios mokyklos turėtų skatinti naują paradigmą, pagal kurią vertybines orientacijas papildo žaliųjų įgūdžių ugdymas. Asmeninės vertybės ir nuostatos, kurios atsiskleidžia kiekvieno asmens žaliojoje mąstysenoje, yra esminis žaliųjų įgūdžių ugdymo pagrindas. Taigi, pagrindinis projekto tikslas – ugdyti studentų žaliuosius įgūdžius ir skatinti jų asmeninius elgsenos pokyčius, siekiant darnaus vystymosi tikslų. Kad įgyvendinti projekto tikslą, aukštųjų mokyklų dėstytojams būtina suteikti inovatyvias priemones, kurios leistų jiems tapti aktyviais žaidėjais perduodant studentams žaliuosius įgūdžius. Todėl projektu siekiama stiprinti aukštojo mokslo sektoriaus skaitmeninių ir žaliųjų priemonių galimybes, skatinti inovatyvių mokymo ir mokymosi metodų diegimą aukštosiose mokyklose, skatinti asmeninius besimokančiųjų įgūdžius saugoti gamtą ir užtikrinti jos tvarumą.

Projektas vykdomas pagal „Erasmus+“ KA2 veiksmo priemonę ir yra remiamas Europos Komisijos. Šis kūrinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už jame pateiktos informacijos naudojimą.