Kauno kolegijos Strateginio planavimo ir studijų kokybės valdymo tarnyba kasmet organizuoja bendruomenės apklausas, siekdama užtikrinti kokybiškas studijas. Pirmo kurso studentai jau nuo praėjusios savaitės turi galimybę dalyvauti apklausoje ir tokiu būdu prisidėti prie studijų kokybės gerinimo Kauno kolegijoje. Nuomonę galima išsakyti apklausoje, vykdomoje per „LimeSurvey“ sistemą. Kvietimą dalyvauti kiekvienas studentas gavo į Kauno kolegijos (go.kauko) elektroninį paštą. Paspaudę gautame laiške esančią nuorodą, pirmakursiai nukreipiami į anketą.

„Pirmakursiai, aktyvus ir atsakingas Jūsų dalyvavimas apklausose gali sukurti reikšmingus pokyčius, nes apklausų rezultatai daro svarią įtaką Kauno kolegijoje priimamiems sprendimams“, – akcentuoja ir dalyvauti apklausoje skatina Kauno kolegijos Strateginio planavimo ir studijų kokybės valdymo tarnyba.

Aukštoji mokykla kasmet vertina ir tobulina studijas, mokslo ir meno taikomąją veiklą bei jas palaikančią aplinką. Studijų gerinimo procesas vykdomas atsižvelgiant ir į gautus apklausų rezultatus: 2017-aisiais nutarta paskaitų metu naudoti įvairesnius praktinius dėstymo metodus, užduotis, tiesiogiai susijusius su situacijomis realiose darbo vietose. Taip pat buvo užtikrinta galimybė koreguoti studijų tvarkaraštį pirmąją semestro savaitę pagal dėstytojų ir studentų pasiūlymus ir kt. Kauno kolegijoje yra puoselėjama kokybės kultūra ir tikima, kad kokybė priklauso nuo kiekvieno studento ir darbuotojo rezultatų.