Švietimo mainų paramos fondas paskelbė 2023 m. „Erasmus+“ strateginių partnerysčių kvietimo konkurso rezultatus. Kauno kolegijos teikta paraiška „Personal Green Skills in Higher Education“ (PeGSinHe) – finansuojamųjų projektų sąraše. Galima pasidžiaugti, jog per pastaruosius ketverius metus tai jau penktasis „Erasmus+“ projektas, kurį koordinuos Kauno kolegija.

Kasmet projektinių paraiškų skaičius vis auga, konkurencija didėja, tad paraiškoms keliami vis aukštesni reikalavimai. Projektų skyriaus vadovė Lina Kuraitienė džiaugiasi, kad „Kolegijos teikta paraiška pasižymėjo aukščiausio lygio kokybe – buvo įvertinta 24 balais iš 25 galimų, o tai jau žymus pasiekimas mūsų institucijai“.

Žaliųjų įgūdžių turėjimas yra vienas iš svarbiausių veiksnių kovojant su klimato kaita. Nėra jokių abejonių, kad aukštojo mokslo sektorius vaidina didesnį vaidmenį sprendžiant klimato krizę. Pereinant prie žaliosios ekonomikos ir darnaus vystymosi, aukštosios mokyklos turėtų skatinti naują paradigmą, pagal kurią vertybines orientacijas papildo žaliųjų įgūdžių ugdymas. Asmeninės vertybės ir nuostatos, kurios atsiskleidžia kiekvieno asmens žaliojoje mąstysenoje, yra esminis žaliųjų įgūdžių ugdymo pagrindas. Taigi, bendras projekto tikslas – ugdyti studentų žaliuosius įgūdžius ir skatinti jų asmeninius elgsenos pokyčius, siekiant darnaus vystymosi tikslų. Kad įgyvendinti projekto tikslą, aukštųjų mokyklų dėstytojams būtina suteikti inovatyvias priemones, kurios leistų jiems tapti aktyviais žaidėjais perduodant studentams žaliuosius įgūdžius.

Šiam dviejų metų trukmės projektui skirtas 250 000 Eurų finansavimas, o jo veiklas, kartu su Kauno kolegija, įgyvendins ir partneriai iš Suomijos (Tampere University of Applied Sciences), Vokietijos (Techical University of Applied Sciences Wurzburg-Schweinfurt), Austrijos (University College for Agrarian and Environmental Pedagogy) ir Ispanijos (University of Malaga). Projekto partneriai buvo pasirinkti neatsitiktinai. Kauno kolegija kryptingai siekia tapti Europos universitetu ir teikia „Uninovis“ aljanso paraišką, o kad bendradarbiavimas būtų tęstinis ir grįstas bendromis veiklomis, daugelis aljanso partnerių buvo įtraukti ir į „PeGSinHE“ rengimą. Taigi, šis laimėjimas ypatingai reikšmingas ryšių stiprinimui tarp aljanse dalyvaujančių institucijų.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.