2019 metų balandžio 25 dieną Kauno kolegijoje vyks respublikinė studentų konferencija „Inovacijų taikymas technologijose 2019“. Konferencijos tikslas – skatinti studentus dalyvauti mokslo taikomojoje veikloje, domėtis mokslo pažanga bei technologinių naujovių taikymo galimybėmis inžinerijoje, versle, pramonėje. Konferencija organizuojama 13-ąjį kartą.

Konferencijos tematinės kryptys:

  • informacijos ir ryšių technologijos;
  • geoinformacinės sistemos ir matavimų inžinerija;
  • maisto gamybos technologijos;
  • medienos dirbinių gamybos technologijos;
  • agrotechnologijos ir aplinkos dizainas;
  • interjero elementų projektavimas ir fitodizainas;
  • kitos technologijos (medicinos ir pan.).

Registracija vyksta internete iki kovo 18 dienos.

Straipsniai (šabloną žiūrėti čia), atitinkantys konferencijos tematiką, parengti naudojant APA (angl. American Psychological Association) citavimo stilių ir suredaguoti, bus išspausdinti konferencijos straipsnių rinkinyje. Straipsnį reikia parengti ir pateikti iki 2019 metų balandžio 3 dienos internete.

Detalesnę informaciją galima rasti konferencijos interneto puslapyje.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!