2020-ieji metai Kauno kolegijai buvo išskirtiniai ne tik tuo, kad minėtas kolegijos įkūrimo 20-metis, bet ir tuo, kad šiais metais baigėsi Kauno kolegijos 2013–2020 metų strateginis veiklos periodas. Visus šiuos metus kolegijos bendruomenė aktyviai rengė naująją Kauno kolegijos 2021–2025 metų strategiją.

Valdymo ir kokybės departamento vadovės Ingos Stravinskienės teigimu, pandemijos laikotarpiu sutelkti visą bendruomenę diskusijoms nebuvo paprasta. „Brėždami naujas strategines kolegijos veiklos kryptis, siekėme kuo plačiau įtraukti Kauno kolegijos bendruomenę. Studentų, dėstytojų ir kitų darbuotojų įžvalgos, socialinių partnerių atsiliepimai ir jų siūlomos bendradarbiavimo kryptys, galiausiai naujausiuose tyrimuose atspindėti visuomenės reikalavimai tiek šalies, tiek tarptautiniu lygmeniu padėjo mums visiems susitarti ir suformuoti naująją Kauno kolegijos veiklos strategiją penkerių metų laikotarpiui“, – apie strategijos rengimą pasakojo šio proceso vadovė I. Stravinskienė.

Pasak I. Stravinskienės, vyko darbuotojų ir studentų apklausos, kurių metu jie išreiškė svarią nuomonę apie Kauno kolegijos strategijoje 2020 m. iškeltos misijos, vizijos ir vertybių tinkamumą, strateginių krypčių poreikį. Pavasarį organizuoti mokymai strateginio planavimo tematika strategijos rengimo darbo grupėms. Remiantis atlikta Kauno kolegijos situacijos analize, tyrimų rezultatais, strateginės grupės beveik visus metus tiek „gyvai“, tiek virtualiai rengė strategines sesijas, generavo kolegijos ateities idėjas. „Džiaugiamės kolegijos bendruomenės narių aktyviu įsitraukimu į Kauno kolegijos Strategijos rengimą. Jų įžvalgos buvo ypač vertingos ir ambicingos. Nuoširdžiai dėkojame visai kolegijos bendruomenei“, – pabrėžė Valdymo ir kokybės departamento vadovė I. Stravinskienė.

Kauno kolegijos 2021–2025 metų strategiją, pritarus Akademinei tarybai (2020 m. lapkričio 23 d. nutarimas Nr. (2.2)-3-53), 2020 m. gruodžio 3 dieną patvirtino Kolegijos taryba (nutarimas Nr. (2.1)-2-23).

Su Kauno kolegijos Strategija 2021–2025 metams galite susipažinti čia. Išsami Kauno kolegijos Strategija, apimanti situacijos analizę, detalias strategines veiklos programas pateikta kolegijos vidaus informacinėje sistemoje.