Kauno kolegijos direktorius Paulius Baltrušaitis, kartu su dar šešių Europos universitetų vadovais iš Prancūzijos, Suomijos, Vokietijos, Italijos, Ispanijos ir Albanijos š. m. sausio 13 dieną Malagos universitete, Ispanijoje pasirašė susitarimą dėl „UNINOVIS- Data for L.I.F.E” Europos universitetų aljanso sukūrimo.

P. Baltrušaitis pabrėžia, kad tarptautiškumo skatinimas yra vienas iš svarbiausių kolegijos 2021–2025 metų strategijos prioritetų, todėl Kauno kolegijos tapimas viena iš aljanso visateisių narių padėtų sustiprinti ryšius su jau esamais tarptautiniais partneriais, išplėsti partnerysčių tinklą, naujų jungtinių studijų programų pasiūlą, įsitraukti į naujus strateginės partnerystės ir mokslo projektus, atverti naujas galimybes studentų ir dėstytojų mobilumui. Priklausymas Europos universitetų aljansui „UNINOVIS- Data for L.I.F.E” taip pat prisidėtų prie mokslinio potencialo stiprinimo, o tai – svarbus žingsnis Kauno kolegijai siekiant tapti taikomųjų mokslų universitetu ir vykdyti profesinės magistrantūros studijas.

„UNINOVIS- Data for L.I.F.E” siekia tapti pažangių duomenų mokslo kompetencijų ir įgūdžių šaltiniu dabartinėms ir būsimoms kartoms, remiant tvarią ir įtraukią Europos visuomenę. Aljanso tikslas – iš septynių aukštųjų mokyklų sukurti tarptautinį ir tarpdisciplininį Europos universitetą su bendromis valdymo, mokymo, tarptautinių ryšių ir mokslinių tyrimų struktūromis. Aljansas orientuotas į duomenų mokslo platesnį panaudojimą visose akademinėse srityse.

„UNINOVIS- Data for L.I.F.E” aljanse numatytos keturios pagrindinės misijos: tapti pirmaujančiu Europos aljansu teikiant mokymąsi visą gyvenimą duomenų valdymo ir analizės srityje; integruoti inovacijų ekosistemas švietimo ir bendradarbiavimo bei tarpdisciplininių tyrimų tikslais; skatinti ekologišką ir skaitmeninį perėjimą siekiant tvarumo aljanse ir apskritai visuomenėje; siekti Europos ekspertinio supratimo naudojant, apsaugant ir apdorojant duomenis.