Šių metų birželio 7-8 d. Kauno kolegijoje lankėsi tarptautiniai partneriai iš Suomijos Tamperės taikomųjų mokslų universiteto (Tampere University of Applied Sciences), Kirsi Jokipakka, Anne-Maria Makela, Juha Lahtinen ir Carita Prokki. Kauno kolegija su atstovais iš Suomijos pasirašė pirmąją strateginę bendradarbiavimo sutartį.

Bendradarbiaujant su Tamperės taikomųjų mokslų universitetu bus atliekama skirtingų universiteto funkcijų – vadybos sistemų, kokybės užtikrinimo, mokymų programos rengimo, pedagoginio tobulinimo, žmogiškųjų išteklių valdymo ir plėtros, nacionalinių ir tarptautinių projektų – lyginamoji analizė.

Taip pat planuojama organizuoti įvairius mokymus, tobulinant jų programą bei skatinant mokymo ir mokymosi mobilumą. Bus skiriamas dėmesys ir mokslinių tyrimų plėtrai. Tikimasi, kad bendradarbiavimas neapsiribos anksčiau minėtais įsipareigojimais, tačiau aktyviai bus plėtojama ir mokymų organizavimo patirtis švietimo srityje.

Partnerystė su Tamperės taikomųjų mokslų universitetu – Kauno kolegijos misijos tęstinumas, siekiant vykdyti inovacijomis grįstas studijas, orientuotas į praktinę veiklą, plėtoti visuomenės raidai reikšmingą mokslo ir meno taikomąją veiklą. Kauno kolegijos projektų skyriaus vyriausioji specialistė Vytautė Giedraitienė akcentuoja, kad atstovai itin džiaugiasi turėję galimybę susipažinti su Kauno kolegijos bendruomene – administracijos darbuotojais, dėstytojais ir studentais.

Kauno kolegija kartu su Tamperės taikomųjų mokslų universitetu bendradarbiauja jau nuo seno, vykdant studentų ir dėstytojų mainus medicinos srityje. Nuo 2020 m. bendradarbiavimas prasidėjo dar aktyvesnis, siekiant kartu įkurti Europos universitetų alijansą „Uninovis“.

„Uninovis“ tikslas – iš šešių aukštųjų mokyklų sukurti tarptautinį ir tarpdisciplininį europinį universitetą su bendromis valdymo, mokymo ir mokslinių tyrimų struktūromis. Aljansas orientuotas į duomenų mokslo platesnį panaudojimą visose akademinėse srityse.