Stiprus socialinis dialogas tarp Kauno kolegijos ir Kauno kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos vyksta nuo pat pastarosios įkūrimo dienos, t. y. nuo 2003 m. To rezultatas – 2004, 2008, 2019 metais pasirašytos kolektyvinės sutartys, kuriose buvo susitarta dėl darbuotojų geresnių darbo, socialinių ir ekonominių sąlygų bei garantijų, abipusių teisių ir pareigų bei šalių atsakomybių. 2019 metais pasirašyta sutartis baigia galioti šių metų birželio pradžioje.

Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Sigrida Eimutė pažymi, kad gegužės 29 d. pasirašytos naujos kolektyvinės sutarties nuostatos įsigalios 2024 m. birželio 4 d. penkeriems metams.

„Derybos dėl kolektyvinės sutarties nuostatų nebuvo lengvos ir greitos. Dar šių metų vasario mėnesį Kauno kolegijos darbuotojų profesinė sąjunga inicijavo kolektyvines derybas, prisistatydama Kauno kolegijos direktoriui. Nedelsiant po to buvo gautas atsakymas dėl įsitraukimo į jas. Sudaryta darbo grupė iš aštuonių asmenų, pradėtos intensyvios derybos dėl sutarties nuostatų“, – dalinasi S. Eimutė.

Didelė dalis ankstesnėje sutartyje buvusių nuostatų perkelta į naujai pasirašytą, tačiau įtraukta ir papildomų naudų darbuotojams, tokių kaip galimybė kolegijos darbuotojų vaikams (įvaikiams) sumažinti metinę studijų kainą iki 30 proc., iki dviejų darbo dienų per metus skirti savišvietos ar savanorystės veikloms, vienkartinės išmokos skyrimas darbuotojui įvaikinus vaiką ir kt.

„Svarbu paminėti, kad naujai pasirašytos kolektyvinės sutarties nuostatos galios tik Kauno kolegijos profesinės sąjungos nariams, kurių šiuo metu yra 214“, – dalinasi S. Eimutė.