2021–2025 m. Kauno kolegijos strategijoje pabrėžiama, kad 2025 m. kolegija yra matoma kaip pažangi Europos aukštojo mokslo institucija, todėl kryptingai brėžiamos strateginės gairės kolegijos veiklos tarptautiškumui didinti. Atliepiant šį tikslą, Kauno kolegijos Verslo fakultetas nuolat plečia užsienio aukštųjų mokyklų, su kuriomis bendradarbiaujama, tinklą, skatina bendruomenės įsitraukimą į tarptautines veiklas, vykdo tarptautinius projektus ir kt.

Šiais metais fakulteto atstovai pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kalifornijos valstybiniu Čiko universitetu (angl. California State University, Chico), susitariant tęsti ir stiprinti bendradarbiavimo veiklą, kuri bus vykdoma vadovaujantis lygiateisiškumo ir nešališkos abipusės naudos principais, plėtoti akademinius ir kultūrinius mainus, mokslinius tyrimus ir kitą veiklą, kad būtų remiamas universitetų tarptautiškumas ir didinamas jų indėlis į atitinkamų bendruomenių gerovę.

Fakulteto dekanė Dalia Ilevičienė, dėstytojas doc. dr. Andrius Brusokas ir Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė, Turizmo ir laisvalaikio vadybos katedros lektorė Jolanta Valiaugienė šį rudenį besilankydami Kalifornijos universitete susitiko su studijų programų vadovais, pritarimą bendradarbiauti išreiškus universiteto prorektorei dr. Debra Larson. Trečius metus iš eilės šio universiteto profesorius, tarptautinio kulinarinio turizmo tyrėjas Matthew Stone atvyksta į Verslo fakultetą skaityti paskaitas Turizmo ir viešbučių vadybos studijų programos studentams ir dalijasi mokslinės veiklos patirtimi marketingo, tvarumo bei sveikos gyvensenos srityse, taip pat dalyvauja susitikimuose su kolegijos socialiniais partneriais. Kitais metais atvykti į fakultetą planuoja ir kitų sričių mokslininkai.

Taip pat, primename, jog plėtojant tarptautinį studijų atvirumą, Verslo fakulteto atstovai šiais metais pasirašė dvigubo diplomo sutartis su Thomas More taikomųjų mokslų universitetu (Belgija). Nuo šiol Tarptautinio verslo ir Logistikos studijų programų studentai, nustatytą dalį studijų praleidę užsienio aukštojoje mokykloje, turi galimybę įgyti du diplomus – ne tik Kauno kolegijos, bet ir Thomas More taikomųjų mokslų universiteto.

Vizito Kalifornijos valstybiniame Čiko universitete akimirkos