2020 metų birželio 9 d. paskelbtas naujausias U-Multirank reitingas, kuriame aukštosios mokyklos vertintos penkiose kategorijose: mokymas ir mokymasis, tyrimai, žinių perdavimas, tarptautiškumas ir įsitraukimas į regiono veiklą. Kauno kolegijos Valdymo ir kokybės departamento vadovės Inga Stravinskienės teigimu, Kauno kolegija aktyviai dalyvauja Europos Komisijos inicijuotame tarptautiniame „U-Multirank“ reitinge nuo pat jo sukūrimo pradžios. „Šis reitingas išskirtinis tuo, kad viso pasaulio aukštąsias mokyklas vertina pagal atskirus kriterijus, o ne išreitinguoja į vieną eilę, taip suteikiant galimybę skirtingoms suinteresuotosioms šalims, tame tarpe ir būsimiems studentams, palyginti aukštąsias mokyklas pagal jiems aktualius veiklos kriterijus. Lyginti aukštąsias mokyklas šiame reitinge galima ir pagal atskiras studijų krypčių kategorijas. Džiugu, kad Kauno kolegija pagal tokius vertinimo kriterijus kaip studijų baigimas laiku, meno produkcija, absolventų įsidarbinimas regione, pajamos iš regioninių šaltinių įvertinta aukščiausiais balais. Taip pat gerai įvertinti tokie kriterijai kaip studentų judumas bei studentų praktikos regione. Šiais metais šiame reitinge Kauno kolegija ryšių su darbo rinka kategorijoje pateko tarp 25 geriausiai įvertintų aukštųjų mokyklų. Šis pasiekimas rodo, kaip Kauno kolegija užtikrina studijų ir praktikos dermę. Tai atskleidžia ir šiais metais puikiai įvertinta Kauno kolegijos verslo ir vadybos studijų kryptis šioje srityje“, – sako I. Stravinskienė.

Įvertinimas ryšių su darbo rinka kategorijoje atskleidžia kryptingą Verslo fakulteto darbą aukštojo mokslo ir verslo bendradarbiavimo srityje. „Partnerystės su verslo sektoriumi stiprinimas – viena iš svarbiausių Verslo fakulteto veiklos krypčių, ypač aktuali rengiant darbo rinkos poreikius atitinkančius verslo ir vadybos krypties specialistus. Džiaugiamės, kad partneriai vertina mūsų absolventus kaip kompetentingus specialistus, galinčius sėkmingai įsilieti į verslo pasaulį“, – sako Verslo fakulteto dekanė Dalia Ilevičienė.

Aukštojo mokslo ir verslo partnerystės stiprinimui 2018 metais Verslo fakultete buvo sukurtas atskiras padalinys – Verslo centras: „Kartu su šio padalinio atsiradimu fakultete išaugo bendrų projektų ir iniciatyvų su verslo sektoriumi skaičius. Tuo tarpu fakulteto tyrėjai, dirbantys projektuose su verslu, patenka į terpę, kurioje realizuoja savo žinias ir kompetencijas, o tam tikrais atvejais prie realių verslo situacijų sprendimo prisideda ir studentai. Tokiu būdu jaunieji specialistai gali prisiliesti prie realios verslo įmonių veiklos ir įgyti vertingų profesinių kompetencijų. Šis įvertinimas – akstinas ir toliau ieškoti naujų, originalių idėjų bei iniciatyvų ateičiai.“

„U-Multirank“ reitinge 2020-aisiais buvo vertinta 1 760 aukštojo mokslo institucijų 92 pasaulio šalyse, tarp kurių Lietuvoje – daugiau nei dešimt aukštųjų mokyklų. Informacija reitingams buvo renkama iš tarptautinių bibliometrinių ir patentų duomenų bazių, duomenis pateikė iniciatyvą remiančios aukštosios mokyklos.

Daugiau informacijos apie Kauno kolegijos rezultatus „U-Multirank“ puslapyje.