2023 metų gegužės 11 dieną Kauno kolegijoje vyks jau 17-ąjį kartą organizuojama respublikinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Inovacijų taikymas technologijose“ (ITT). Šiais metais Kauno kolegijos Technologijų fakulteto ir Studentų mokslinės draugijos įgyvendinamoje konferencijoje tikimąsi sulaukti studentų, dėstytojų ir moksleivių iš visos Lietuvos.

Apie konferenciją ir registracija

Anot 2022 metų konferencijos mokslinio komiteto pirmininkės dr. Ernestos Trečiokienės, šis mokslo renginys studentams, dažnu atveju, yra sėkmingos pradžios, ieškant naujų idėjų ir temų baigiamiesiems darbams ar įvairiems tyrimams, taškas. ITT konferencijos tikslas – skatinti studentus dalyvauti mokslo taikomojoje veikloje, domėtis mokslo pažanga bei technologinių naujovių taikymo galimybėmis inžinerijoje, versle ir pramonėje. Šiuo metu kviečiami suklusti tiek norintieji klausytis konferencijos pranešimų, tiek pageidaujantieji paralelinėse sesijose skaityti pastaruosius, atitinkančius šias tematines kryptis: informacinės sistemos ir technologijos; interaktyvios medijos ir technologijos; gamybos procesų automatizavimas ir robotizavimas; agroinovacijos ir maisto technologijos; kitos technologijos (medicinos, kt.).

Norintieji viena ar kita forma dalyvauti ITT konferencijoje privalo užsiregistruoti iki 2023 metų kovo 31 dienos. Registracijos formą rasite čia.

Informacija pranešėjams

Jei ketinate skaityti pranešimą, nepamirškite to nurodyti registracijos formoje. Moksliniai straipsniai turi būti parengti pagal nustatytus reikalavimus, o juos pateikiant – pridedamas autorių garantinis raštas. Konferencijai parengtos medžiagos pateikimo terminas – 2023 metų balandžio 30 diena. Straipsniai bus publikuojami recenzuojamame respublikinės studentų mokslinės-praktinės konferencijos „Inovacijų taikymas technologijose“ leidinyje (ISSN 2345-0185).

Daugiau informacijos rasite konferencijos interneto puslapyje, o apie 2022 metais įvykusį mokslo renginį galite perskaityti čia.