Kauno kolegijoje didelis dėmesys skiriamas įvairiapusiam bendradarbiavimui su socialiniais partneriais, siekiant užtikrinti ruošiamų specialistų kompetencijų pritaikomumą realioje darbo aplinkoje. Ypač didelę studijų dalį sudaro praktika, todėl bendradarbiaujant su verslu ir viešuoju sektoriumi Kauno kolegijoje kuriamos sąlygos studentams savo žinias pritaikyti įvairiose praktikos vietose. Lapkričio 22 dieną oficialiai įtvirtinti dar vieni Kauno kolegijai svarbūs ryšiai – su Kauno miesto poliklinika pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

Prieš Kauno kolegijos direktoriui Pauliui Baltrušaičiui ir Kauno miesto poliklinikos direktoriui Pauliui Kibišai padedant parašus, Medicinos fakulteto dekanas Julius Dovydaitis svečiams pristatė Medicinos fakultetą, jame organizuojamas studijas: akušeriją, bendrosios praktikos slaugą, biomedicinos  diagnostiką, burnos higieną, dantų technologiją, ergoterapiją, farmakotechniką, kineziterapiją, kosmetologiją, odontologinę priežiūrą, radiologiją ir socialinį darbą. Atkreiptas dėmesys, kad 90 procentų studijų programų akredituos maksimaliam laikotarpiui – tai rodo studijų kokybę. Pabrėžta, kad studentai aktyviai įsitraukia į praktines veiklas, dalyvauja projektuose ir taip pritaiko žinias, tobulina praktinius įgūdžius. Anot Medicinos fakulteto dekano, nuo 1920-ųjų išleista beveik 30 tūkstančių specialistų, o stojančiųjų dėmesys medicinos studijų krypčių programoms nemažėja. Dekanas paminėjo, kad 2017 metais rengtos ir 29 neformaliojo švietimo programos taip atskleisdamas vykdomų veiklų naudą visuomenei.

Kauno miesto poliklinikos direktorius, jo pavaduotojas medicinai Raimundas Micka, Personalo valdymo ir administravimo skyriaus vadovė Jurga Labanauskienė kartu su Kauno kolegijos direktoriumi ir Medicinos fakulteto dekanu džiaugėsi užmegztų ryšių nauda abiem pusėms. Nutarta bendrauti ir dalintis informacija apie ruošiamus specialistus, jų kompetencijas, galimą įtraukimą.