Atsižvelgiant į esamą situaciją mieste ir visoje šalyje, įvertinus didėjantį COVID-19 židinių skaičių bei paisant vis griežtėjančių apribojimų žmonių susirinkimo vietoms, šiemet nuspręsta atsisakyti Mokslo metų pradžios šventės. Jausdami didelę atsakomybę negalime ir nenorime rizikuoti nei savo bendruomenės narių, nei kitų šventės dalyvių sveikata bei saugumu.

Tęsiant tradiciją, rugsėjo 1 d., Mokslo ir žinių dieną, 10 val. Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje bus aukojamos šv. Mišios už Kauno kolegijos bendruomenę – studentus ir darbuotojus. Pageidaujančius maloniai kviečiame dalyvauti. Šv. Mišių metu reikia dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis saugaus 1 m atstumo.