Iškilmių metu numatomi Kauno kolegijos vadovų, partnerių ir studentų sveikinimai, diplomų ir padėkų geriausiai besimokiusiems studentams, metų dėstytojams įteikimai ir Martyno Kavaliausko bei grupės gyvo garso koncertas.