2018 mokslo metus Kauno kolegija pradėjo ne tik Mokslo ir žinių dienos švente, bet ir iškilminga inauguracijos ceremonijos nuotaika. Rugsėjo 3 dieną buvo inauguruotas Paulius Baltrušaitis – naujasis Kauno kolegijos direktorius. Kauno kolegijos tarybos pirmininkui Vidui Butkui ir direktoriaus pavaduotojui dr. Mindaugui Misiūnui tarus sveikinimo žodį ir palinkėjus sėkmės įveikiant iššūkius, Pauliui Baltrušaičiui buvo įteiktos regalijos: grandinė ir štampas. Kolegos ir svečiai direktoriui linkėjo priimti teisingus sprendimus, vesiančius Kauno kolegiją į priekį, ir puoselėti Kauno kolegijos bei Valstybės vertybes.

Dalijamės parašu patvirtintais inauguruoto Kauno kolegijos direktoriaus Pauliaus Baltrušaičio priesaikos žodžiais, kalba iš inauguracijos iškilmių bei užfiksuotomis akimirkomis.