2023 m. birželio 7–9 dienomis Kauno kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos Tarptautinių ryšių komiteto pirmininkė Jolanta Valiaugienė dalyvavo Belgijos nacionalinės agentūros (AEF-Europe) organizuotame „Erasmus+“ tarptautinio bendradarbiavimo seminare „Blended mobility for Higher Education: challenges, opportunities and concrete implementation“.

Naujame 2021–2027 m. programos „Erasmus+“ etape vieni iš pagrindinių prioritetų yra skaitmenizacija ir programos įtraukumo bei įvairovės didinimas. Ir nors Europos komisijos gairės skatina ilgalaikį fizinį mobilumą, pripažįstamas poreikis siūlyti galimybes lanksčiau rinktis fizinio mobilumo trukmę, siekiant užtikrinti, kad „Erasmus+“ programoje galėtų dalyvauti visi studentai, nepriklausomai nuo jų kilmės, aplinkybių ir studijų srities.

Taip pat akcentuojama šių veiklų svarba plėtojant virtualias studijas. Mišrusis mobilumas – fizinio mobilumo derinimas su virtualiosios veiklos komponentu, taip sudarant palankias sąlygas bendradarbiavimu grindžiamo e. mokymosi mainams ir bendradarbiavimui. Pavyzdžiui, įvairių šalių ir studijų sričių besimokantys asmenys pagal virtualiosios veiklos komponentą gali susiburti ir drauge dalyvauti e. mokymosi kursuose ar kolektyviai dirbti vienu metu atlikdami užduotis, kurios laikomos jų studijų dalimi. Mišrus mobilumas ir mišrios intensyvios programos sudaro sąlygas dalyviams išmėginti naujoves, didina bendradarbiavimą su įmonėmis, organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis pusėmis. Šioje veikloje gali dalyvauti ne tik studentai, bet ir darbuotojai. Daugiau apie tai: „Blended Intensive Programmes in Practice“.

„Seminaro, kuriame dalyvavo virš penkiasdešimt dalyvių, atstovaujančių visas „Erasmus+“ programoje dalyvaujančias šalis, tikslas buvo didinti informuotumą ir žinias apie tai, kaip įveikti dalyvavimo mišriame mobilume bei mišriose intensyviose programose kliūtis ir aktyvinti aukštųjų mokyklų įsitraukimą į šias veiklas. Renginio metu užsienio šalių nacionalinių agentūrų ir aukštųjų mokyklų atstovai dalinosi patirtimi, kaip užtikrinti sėkmingą dalyvavimą mišriame mobilume ir mišriose intensyviose programose, buvo diskutuojama šios veiklos administravime iškilusių problemų ir jų sprendimo klausimais, galima buvo tiesiogiai pabendrauti ir užduoti klausimus Europos Komisijos atstovei, atsakingai už šios veiklą.

Nors dalyviai minėjo kliūtis ir sunkumus įgyvendinant šią veiklą, visi sutartinai pabrėžė šios veiklos kuriamą neabejotiną pridėtinę vertę studijų modernizavimui ir tarptautiškumui: įtraukties didinimui, dalijimuisi tarptautine patirtimi; veikla ypač veiksminga taikant projektais grindžiamą pedagogiką. Dėstytojai, kartu su tarptautiniais partneriais kuriantys mišrias intensyvias programas, skatinami naudotis šiuolaikiniais studijų programų kūrimo įrankiais, pvz., „Learning Designer“. Įgyvendinant veiklą, dalyviai susiduria su įvairiais partneriais, taigi, ir su įvairiais darbo, mokymo metodais, skirtingais požiūriais į studijuojamą sritį ir t. t.“, – sako J. Valiaugienė.

Vienas iš svarbiausių Kauno kolegijos strateginių uždavinių – plėtoti studijų tarptautinį atvirumą. Tam, kad studentams ir darbuotojams būtų lengviau dalyvauti mobilumo veiklose, Kauno kolegija, laikydamasi „Erasmus+“ aukštojo mokslo chartijos principų, siekia užtikrinti lygiateisę ir sąžiningą prieigą ir kitas galimybes potencialiems dalyviams. Siekiant užtikrinti studentams lanksčias dalyvavimo mobilume sąlygas, suteikiamos galimybės dalyvauti mišriame trumpalaikiame mobilume dalyvaujant įvairiuose  tarptautiniuose projektuose su užsienio partneriais. 2023–2024 metais pagal „Erasmus+“ programą kolegijos studentai turės galimybę dalyvauti ne tik į partnerinių institucijų organizuojamose įvairių tarpdisciplininių studijų sričių intensyviose programose, bet ir aktyviai įsijungti į įgyvendinamas pačioje kolegijoje.

Kolegija yra pasitvirtinusi mažiau galimybių dalyvauti mobilumo veiklose turinčias studentų ir darbuotojų grupes, kurioms skiriamas papildomas (angl. top-up) finansavimas iš Europos Komisijos lėšų. Siekiant paskatinti studentus dalyvauti mobilume, Kauno kolegija, prie Europos Komisijos patvirtintos stipendijos, taip pat skiria papildomą finansavimą iš institucijos lėšų studijuoti vykstantiems studentams.