Pagal naująjį „Erasmus+“ programos laikotarpį (2021–2027 m.) Kauno kolegija bei Europos partneriai skatinami plėsti studijų tarptautiškumą dalyvaujant mišriose intensyviose programose (angl. k. blended intensive programme (BIP)).

Kauno kolegijos dėstytojai, kartu su užsienio partneriais, yra kviečiami rengti bei organizuoti šias programas ir įtraukti į jas studentus, pasinaudojant trumpalaikio mobilumo galimybėmis.

Mišrioji intensyvioji programa (BIP) – tai trumpalaikė intensyvi „Erasmus+“ akademinių mainų programa, kurią įgyvendina bent trys užsienio aukštosios mokyklos, esančios bent trijose „Erasmus+“ programos šalyse.

Programos tikslai:

  • suburti studentus iš skirtingų studijų krypčių;
  • tarptautinių ir tarpdisciplininių mokymo programų kūrimas;
  • naujoviški / inovatyvūs mokymosi ir mokymo būdai;
  • bendravimas ir bendradarbiavimas internetu;
  • tyrimais grįstas mokymasis;
  • iššūkiais pagrįsti metodai, kuriais sprendžiami visuomenėje iškylantys sunkumai.

Šios programos metu fizinis trumpalaikis mobilumas užsienio šalyje yra derinamas su virtualiu komponentu. Studentai turi galimybę, naudojant tyrimais ir iššūkiais pagrįstą mokymąsi bei pažangius metodus, plėsti savo žinias ir tarpkultūrinį bendradarbiavimą.

Virtuali dalis suteikia galimybę visų partnerių ekspertams dalyvauti mokyme bei mokymuose. Tuo tarpu trumpalaikio fizinio mobilumo metu dėstytojai bei studentai turi galimybę bendradarbiauti gyvai.

Trumpalaikio fizinio mobilumo veikloje dalyvaujantys studentai ir absolventai iki 14-tos veiklos dienos gauna po 70 eurų per dieną ir 50 eurų per dieną 15–30 veiklos dienomis. Taip pat yra skiriamas papildomas Kauno kolegijos finansavimas.

Fizinis mobilumas gali trukti nuo 5 iki 30 dienų.