Šį ketvirtadienį, lapkričio 23 d. 10 val. Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto Teisės katedra tradiciškai minės Teisininkų dieną. Bendradarbiaujant kartu su Nacionaline vartotojų konfederacija bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šia proga organizuojamas seminaras „Pilietis-vartotojas: ką turime žinoti?“, kuriame dalyvauti galės visi susidomėję Kauno kolegijos bendruomenės nariai.

Šiais metais dėmesys bus sutelktas į vartotojų apsaugą. Seminaro metu, ką apie tai turi žinoti pilietis, atskleis kompetentingi specialistai. Dėmesį į atsakingo vartojimo kultūros ugdymą atkreips Kauno piliečių informavimo centro koordinatorius Aras Sutkus. Su vartotojų teisių apsaugos teisiniu reguliavimu, institucine sistema ir vartotojų teisių gynimo būdais supažindins Teisės ir valdymo instituto direktorė Jolita Malinauskaitė.

Taip pat pranešimą „Sutikimas kaip teisėto duomenų tvarkymo pagrindas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą“ skaitys advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ teisininkas Valentinas Knyva“. Seminarą vainikuos dalyvių diskusija ir aptarimas. Renginį moderuos Ričardas Bukelskis.

Pastebimas visuomenės informuotumo trūkumas

Šių metų tema pasirinkta pastebint nepakankamą verslininkų bei kitų piliečių informuotumą vartotojų teisių apsaugos klausimais.

Neseniai Vyriausybės užsakymu atliktas tyrimas parodė, jog net 84 procentai Lietuvos verslininkų mano esą gerai informuoti apie vartotojų teises ir jų apsaugą, tačiau tik ketvirtadalis iš jų, teisės aktų nustatyta tvarka, nepažeidžia vartotojų teisių apsaugos reikalavimų grąžinant prastos kokybės prekę, be to beveik pusė vartotojų (47 procentai) nesiima jokių veiksmų, jeigu su pardavėju problemos išspręsti nepavyksta.

Teisės katedros vedėjos Ivetos Vitkutės-Zvezdinienės teigimu, vartotojų teisių įgyvendinimas yra svarbus ne tik vartotojų apsaugos, bet ir efektyvios konkurencijos aspektu. „Veiksminga vartotojų apsauga yra esminis, tinkamai veikiančios, rinkos elementas. Ši tema svarbi ne tik teisės specialistams, bet ir visiems civilinių santykių dalyviams“, – atkreipia dėmesį renginio organizatorė.

Seminaras „Pilietis-vartotojas: ką turime žinoti?“, yra projekto „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas“, kurį įgyvendina Nacionalinė vartotojų konfederacija dalis. Projektas finansuojamas pagal „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo“ fondo ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto lėšomis.

Seminaro programa

Seminaras  vyks Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto Teisės katedros 21 auditorijoje (Gedimino g. 41, Kaunas).