2022–2023 m. vyko dizaino krypties pirmosios ir antrosios pakopų studijų išorinis ekspertinis vertinimas. Vertinimą atliko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) atrinkti ekspertai iš Estijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Olandijos, Slovakijos ir Vokietijos. Dizaino krypties studijos įvertintos Europos humanitariniame universitete, Kauno kolegijoje, Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje, Vilniaus dailės akademijoje, Vilniaus kolegijoje bei Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje.

Dizaino studijų krypties vertinimo ekspertų grupei, kurią sudarė: prof. dr. Julia Kühne, akademinės bendruomenės narė (Vokietija), Ilona Gurjanova, akademinės bendruomenės narė, socialinių partnerių atstovė (Estija), Saulius Valius, socialinių partnerių atstovas (Lietuva), Ignė Astrauskaitė, studentų atstovė (Lietuva), – vadovavo prof. dr. José Teunissen (Nyderlandai). Grupės koordinatorė – Austėja Pliupelytė.

Ekspertai susipažino su studijų materialiąja baze, peržiūrėjo studentų kursinių, baigiamųjų darbų, egzaminų medžiagą, susitiko su aukštųjų mokyklų vadovybe ir administracija, o taip pat studijų krypties savianalizės rengėjais, dėstytojais, studentais, absolventais, socialiniais partneriais, darbdaviais.

Ekspertų nuomone, daugelis dizaino studijų krypties programų yra šiuolaikiškos ir nukreiptos į ateitį, integruojančios socialiai aktualias temas. Studijų programos atsižvelgia į tokias temas, kaip skaitmenizacija ir ekologinio tvarumo poreikis. Ekspertai rekomenduoja dar daugiau investuoti į dizaino studijoms aktualios skaitmenizacijos plėtojimą, pasitelkiant papildytos ir virtualios realybės technologijas. Kita vertus, turint omenyje tokių technologijų, kaip „ChatGPT“, naudojimą, siūloma apmąstyti, kaip išlaikyti akademinį sąžiningumą.

Daugeliu atvejų ekspertai pabrėžė studijų programų atitikimą rinkos poreikiams ir aukštą absolventų įsidarbinamumo arba dirbančiųjų pagal individualią veiklą lygį. Tais atvejais, kai įsidarbinamumas žemesnis, siūloma daugiau dėmesio skirti studentų verslumo įgūdžiams gerinti, pavyzdžiui, sudarant sąlygas praktikoms socialinių partnerių, su kuriais dažnai sėkmingai bendradarbiaujama, įmonėse.

Daugelis dizaino studijų krypties dėstytojų yra aktyvūs srities profesionalai, užsiimantys dizaino veikla ir už aukštųjų mokyklų ribų, taip pat ir aktyvūs srities tyrėjai. Vis dėlto ekspertai siūlo sudaryti geresnes sąlygas būtent pedagoginių dėstytojų kompetencijų tobulinimui, kad minėta profesinė patirtis būtų tinkamiausiai perteikiama, o teorinė ir praktinė perspektyvos suderinamos. Ekspertai taip pat pabrėžė būtinybę daugiau lavinti dėstytojų ir studentų anglų kalbos įgūdžius. Tarptautinė mokslo kalba leistų diegti naujausias krypties tendencijas studijose ir pritraukti daugiau užsienio studentų. Tai didintų ir institucijų tarptautinį matomumą bei pripažinimą.

Daugeliu atveju pastebėtas studentų vertinamas laisvas ir neformalus bendravimas su aukštųjų mokyklų administracija ir dėstytojais, studentams patogi studijų vykdymo tvarka. Tais atvejais, kai pastarųjų trūksta, siūloma skatinti būtent tokią – laisvesnę – studijų formą ir atmosferą, darančią jas patrauklesnėmis. Taip pat ekspertai skatina, kad dizaino studijų kūrybiškumas bei laisvumas labiau vizualiai atsispindėtų ir studijų patalpose – tiek viduje, tiek išorėje.

Kauno kolegijoje vykdomos dizaino studijos įvertintos aukščiausiai tarp visų kolegijų. Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijoje vykdomos dizaino krypties studijos įvertintos 30* balų ir akredituotos maksimaliam – 7-rių metų – laikotarpiui. 

*Maksimalus balas, kurį gali surinkti studijų pakopa, yra 35 balai.

Parengta pagal www.skvc.lt inf.