Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademija skina bendradarbiavimo su Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centru (KKNUC) vaisius – sėkmingai surengtos kūrybinės stiklo, odos ir keramikos dirbtuves tarptautinio projekto „Kūrybingumo galia“ dalyviams.

Erasmus+ tarptautinių mainų programa skyrė finansavimą KKNUC inicijuotam projektui „Kūrybingumo galia“, prie kurio prisijungė Rygos ir Čekijos kurčiųjų mokyklos. Projektu siekiama ugdyti kurčių 5–10 klasių mokinių kūrybiškumą ir raišką asmeniniame, tarpasmeniniame, grupiniame, bendruomenės ir tarptautiniame lygmenyse, gerinti kurčių mokinių pasiekimus, socialines, emocines kompetencijas, adaptaciją mokykloje, socialinę įtrauktį ir gyvenimo kokybę. Projekto trukmė – dveji metai, per kuriuos skirtingose partnerių šalyse bus surengti trys susitikimai. Kadangi KKNUC yra projekto koordinatoriai, pirmasis susitikimas sausio 21–25 dienomis surengtas Kaune.

Pirmojo susitikimo tema – „Kūrybiškumas ir kurčiųjų kultūra“. Jo metu mokiniai bei mokytojai dalyvavo seminare, kurio metu kurtieji lektoriai skaitė pranešimus apie žurnalistiką, gestų kalbos žodyną „Spreadthesing“, supažindino projekto dalyvius su pasaulyje garsiais kurčiais sportininkais. Mokiniai taip pat sužinojo apie unikalią teatro formą „Visual Vernacular“, kurią atlieka kurčiųjų menininkai. Projekto koordinatorių komandos narys, Menų akademijos absolventas Paulius Jurjonas skaitė pranešimą „Kurčiųjų menai“ ir mokinius supažindino su imituojamomis dainomis, šokiais, fotografija, poezija, dizainu, piešimu, tapyba ir dekoratyviąją daile.

Projekte dėmesys skiriamas ne tik susitikimams, bet ir veikloms tarp susitikimų, kurios yra orientuotos į kūrybiškumą. Menų akademijoje projekto dalyviams buvo surengtos kūrybinės dirbtuvės, kurias vedė Stiklo, keramikos, odos, tekstilės meno studijų programos koordinatorė Sigita Grabliauskaitė ir lektorės Lolita Grabauskienė, Daina Daukšienė, Birutė Šležienė. Bendrauti ir geriau pažinti projekto dalyvius padėjo Kalbų centro studentai, vertėjavę kūrybinių dirbtuvių metu.

Keramikos studijoje mokiniai susipažino su dekoravimo ant keraminių dirbinių technologija. Jie kūrė kompozicijas ant molinių lentelių, margino keraminius puodelius. Lektorės D. Daukšienė ir B. Šležienė skatino mokinius eksperimentuoti, išreikšti save per spalvas, faktūras, potėpius. Keramikos studijoje projekto dalyviai buvo supažindinti ir su sudėtingu žiedimo procesu. Stiklo studijoje mokiniai apžiūrėjo erdvią techninę bazę, susipažino su studentų kurtais darbais bei mokėsi graviravimo meno, liejo dekoratyvias formas iš gipso, šlifavo. Odos studijoje svečiai susipažino su unikaliomis odos meno galimybėmis, kurdami originalias odines apyrankes. Jie išmoko nusibraižyti konstrukcines apyrankės dalis, parinkti geriausiai tinkančią odos rūšį, taisyklingai ją iškirpti ir kruopščiai užbaigti kūrinį.

Mokiniai darbus, kuriuos kūrybinėse dirbtuvėse sukūrė savo pačių rankomis, pasiliko kaip suvenyrus, kurie primins čia praleistą laiką. Tarptautiniu projektu „Kūrybingumo galia“ stiprinamas kurčių vaikų ir jaunuolių identitetas, bendruomeniškumo jausmas ir individualus asmenybės augimas, pasitelkiant kūrybiškumą skatinančius metodus.