Siekiant atliepti vieną iš Kauno kolegijos 2021–2025 metų strategijos prioritetų – tarptautiškumo didinimą – ir suteikti galimybę didesniam bendruomenės narių skaičiui pasinaudoti „Erasmus+“ mobilumo programa, tam tikroms grupėms bus suteikiamos papildomos individualios dotacijos. Į šias dotacijas pretenduoti gali pretenduoti Kauno kolegijos studentai (privaloma pateikti statusą pagrindžiančius dokumentus):

  • Studentai iš mažas pajamas gaunančių šeimų (iki 24 metų);
  • Studentai, priklausantys nepasiturinčių asmenų grupei;
  • Našlaičiai ar tėvų globos netekę studentai (iki 24 metų);
  • Studentai, turintys mažametį(-čių) vaiką(-ų) iki 12 metų;
  • Studentai iš gausių šeimų (iki 24 metų);
  • Dirbantys studentai (dirbantys pagal darbo sutartis arba savarankiškai dirbantys ne trumpiau kaip 20 darbo dienų iki prašymo papildomam finansavimui gauti pateikimo);
  • Pabėgėlio statusą turintys studentai;
  • Studentai, turintys leidimą gyventi Lietuvoje dėl humanitarinių priežasčių;
  • Studentai, turintys negalią, dėl kurios mobilumo veikloje patiria papildomas išlaidas (pateikus išlaidas pagrindžiančius dokumentus).

Mažiau galimybių „Erasmus+“ mobilumo programoje turintys Kauno kolegijos dėstytojai ir kiti darbuotojai, pateikę išlaidas pagrindžiančius dokumentus, galės gauti papildomas individualias dotacijas:

  • dėstytojai ir kiti darbuotojai, turintys negalią, dėl kurios mobilumo veikloje patiria papildomas išlaidas (pateikus išlaidas pagrindžiančius dokumentus).

Pateikus statusą pagrindžiančius dokumentus, mažiau galimybių „Erasmus+“ mobilumo programoje turintys studentai iš trečiųjų šalių, kurios nėra asocijuotos „Erasmus+“ programos šalys, atvykę į Kauno kolegiją galės pretenduoti į papildomas individualias dotacijas:

  • Studentai, priklausantys socialiai remtinų asmenų grupei pagal tos šalies, iš kurios atvyksta, statusą (pateikus Kauno kolegijai atitinkamą socialiai remtino dalyvio statusą patvirtinantį dokumentą(-us) pagal siunčiančiojoje šalyje taikomus nacionalinius reikalavimus);
  • Pabėgėlio statusą turintys studentai;
  • Studentai, turintys leidimą gyventi šalyje, iš kurios atvyksta, dėl humanitarinių priežasčių;
  • Studentai, turintys negalią, dėl kurios mobilumo veikloje patiria papildomas išlaidas (pateikus išlaidas pagrindžiančius dokumentus).

Pateikus išlaidas pagrindžiančius dokumentus, mažiau galimybių „Erasmus+“ mobilumo programoje turintys dėstytojai ir kiti darbuotojai iš trečiųjų šalių, kurios nėra asocijuotos „Erasmus+“ programos šalys, atvykę į Kauno kolegiją galės gauti papildomas individualios paramos dotacijas:

  • dėstytojai ir kiti darbuotojai, turintys negalią, dėl kurios mobilumo veikloje patiria papildomas išlaidas (pateikus išlaidas pagrindžiančius dokumentus).

Papildoma individuali dotacija pagal fiksuotą dydį, skiriama mažiau galimybių turintiems studentams ir absolventams, dalyvaujantiems „Erasmus+“ mobilume:

  • ilgalaikio mobilumo atveju – 250,00 Eur per mėnesį;
  • trumpalaikio mobilumo atveju – 100,00 Eur (kai mobilumo trukmė 5–14 dienų); 150,00 Eur (kai mobilumo trukmė 15–30 dienų).