Šį kartą atskaitos tašku kolegijos ir Klaipėdos universiteto bendriems darbams tapo Dailės restauravimo ir konservavimo studijos bei su tuo susiję mokslo taikomieji tyrimai, padedantys išsaugoti paveldą.
„Kauno kolegija daug dėmesio skiria įvairioms tarptautiškumo stiprinimo veikloms, tačiau ne mažiau svarbūs yra ir ryšiai Lietuvos aukštojo mokslo sektoriuje, telkiant turimus pajėgumus. Stipriname ir plėtojame bendradarbiavimą su Klaipėdos universitetu dėl bendrų projektų rengimo bei vykdymo, žmogiškųjų išteklių telkimo, efektyvaus infrastruktūros panaudojimo studijų ir mokslo srityse, kurios yra bendros abiem aukštosioms mokykloms“, – teigia Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotoja organizacijos vystymui dr. Inga Stravinskienė.
Pasak Menų ir ugdymo fakulteto Dailės kūrinių restauravimo ir konservavimo studijų programos koordinatorės Eglės Aleknaitės, plėtojant bendradarbiavimą siekiama sudaryti sąlygas šios studijų programos studentams tobulinti praktinius įgūdžius ir kelti kvalifikaciją Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto Konservavimo ir restauravimo centre.
„Planuojame inicijuoti kilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos projektus, rengti bendras mokslines publikacijas ir ateityje kurti kultūros paveldo šaltinių duomenų bazes. Ypatingą dėmesį skirsime kultūros vertybių restauratorių profesiniam meistriškumui, profesinių žinių sklaidai ir konservavimo, restauravimo ir prevencinio konservavimo tyrimų atlikimui. Bendradarbiaudami inicijuosime naujas mokslo ir kūrybos idėjas“, – teigia E. Aleknaitė.