Kauno kolegijos Verslo fakulteto dėstytoja dr. Zita Baužienė – viena iš aktyviai prisidėjusiųjų prie Lietuvos kolegijų matematikos dėstytojų asociacijos veiklos atgaivinimo. Asociacijos įkūrimo atskaitos tašku tapo konferencija „Innovative (Eco-)Technology, Entrepreneurship and Regional Development“, vykusi šių metų balandį. Konferencijos metu buvo pasirašyta asociacijos steigimo sutartis, o spalio mėnesį įvyko pirmasis jos narių suvažiavimas.

Asociacijos suvažiavimo dalyvius sutiko Kauno kolegijos Technologijų fakulteto dekanas dr. Giedrius Gecevičius ir prodekanė, Akademinės tarybos pirmininkė dr. Irma Spūdytė. Dr. G. Gecevičius susirinkusiems skaitė pranešimą apie statistinių ir fizikinių metodų taikymą, prognozuojant vėjo elektrinių generuojamą galią, kuriuo patvirtino matematikos metodų taikymo reikšmę, atliekant inžinerinius tyrimus ir analizuojant gautus duomenis. Kauno technologijos universiteto doc. dr. A. Kabašinskas savo pristatymą pradėjo garsia Karlo Frydricho Gauso citata „Matematika yra visų mokslų karalienė“, pridėdamas, jog ji – ir visų mokslų tarnaitė. Pranešėjas tai patvirtino pristatydamas matematikos metodų pritaikomumą visur, pavyzdžiui, verslo sektoriuje, bankininkystėje, valstybės administravime.

Šiaulių valstybinės kolegijos doc. dr. A. Rimkevičienė su Lietuvos kolegijų matematikos dėstytojais pasidalijo patirtimi apie matematikos dėstymo ypatumus Alma Mater, o Kauno kolegijos lektorė M. Ilčiukienė pristatė tyrimo „Studentų pasirengimo lygio identifikavimas matematikos dalyko studijoms: Kauno kolegijos atvejis“ rezultatus. Dėstytoja kvietė kitų kolegijų dėstytojus prisijungti prie tyrimo, kad bendromis pastangomis būtų gauti kuo labiau tikslūs ir patikimi rezultatai.

Lietuvos kolegijų matematikos dėstytojų asociacijos pirmininkė dr. Z. Baužienė nariams pristatė asociacijos veiklos gaires, tendencijas ir pakvietė aktyviai prisidėti prie numatytų veiklų įgyvendinimo. Pirmininkė akcentavo telkimosi į pozityvaus veikimo principus, siekiant matematikos dalyko studijų kokybės Lietuvos kolegijose, svarbą.

Renginio metu įteiktos padėkos dr. I. Spūdytei už nuoširdžią pagalbą kuriant Lietuvos kolegijų matematikos dėstytojų asociaciją ir dekanui dr. G. Gecevičiui už pagalbą rengiant Lietuvos kolegijų matematikos dėstytojų asociacijos narių pirmąjį suvažiavimą.