Nuo sausio 31 iki vasario 1 d. Poznanėje, Lenkijoje vyko Kauno kolegijos koordinuojamo tarptautinio „Erasmus+“ projekto „Universitetų potencialo panaudojimas, kuriant inovatyvius ir darnaus vystymosi principais paremtus klasterius“ (UniClaD) partnerių susitikimas. Kauno kolegijai šiame susitikime atstovavo Projektų skyriaus vyr. specialistė, UniClaD projekto vadovė Vytautė Giedraitienė bei Mokslo taikomosios veiklos ir komercializavimo skyriaus vadovas, projekto tyrėjas dr. Giedrius Gecevičius.

Tarptautinio susitikimo metu partneriai iš 23 Europos ir Azijos institucijų aptarė įgyvendintas veiklas bei kylančius iššūkius, numatė tolimesnius planus, kurie bus įgyvendinti siekiant numatytų projekto rezultatų bei prisidedant prie nacionalinių, tarptautinių ir globalių iššūkių sprendimo.

Pavasarį į projekto partnerių iš Europos Sąjungos aukštąsias mokyklas, tame tarpe ir Kauno kolegiją, mėnesio mobilumui planuoja atvykti 60 magistro bei doktorantūros studentų iš rytų partnerystės (Ukrainos, Moldovos, Azerbaidžano) šalių. Taip pat Kauno kolegijoje kovo mėnesį planuojama vykdyti vieną iš projekto veiklų – „Study tour“, kai rytų partnerystės šalių atstovai lankysis Lietuvoje įsikūrusiose verslo įmonėse, aukštosiose mokyklose bei tyrimų centruose, kuriuose susipažins su gerosios patirties, veikiant žemės ūkio, IT sektoriuose, pavyzdžiais. Projekto tyrėjas, dr. Giedrius Gecevičius paaiškina, kad „Study tour“ veiklos metu užsienio svečiai, apsilankę skirtingose įvardytų sektorių bendrovėse, išvys darbo organizavimo subtilybes, bendradarbiavimo tarpusavyje, vykdant mokslinius tyrimus ir kuriant naujus produktus, ypatumus bei sužinos, kaip veikia klasteriai Lietuvoje. Projekto vadovė Vytautė Giedraitienė džiaugiasi, kad klasterių kūrimo bei žinių perdavimo tarp aukštojo mokslo bei verslo sektoriaus klausimu Lietuva yra sektinas pavyzdys minėtoms rytų partnerystės šalims.

UniClaD projekto tikslas – remiantis inovacijomis ir darnaus vystymosi principais, stiprinti aukštųjų mokyklų potencialo panaudojimą, kuriant ir sėkmingai plėtojant agrarinės pramonės klasterius. UniClaD – pirmasis tokio pobūdžio projektas, įgyvendinamas Kauno kolegijoje ir suvienijantis aukštąsias mokyklas bei agro verslų įmones iš Lietuvos, Austrijos, Vengrijos, Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Ukrainos, Moldovos, Azerbaidžano. Projekto vertė siekia beveik vieną milijoną eurų.