Šių metų gruodžio 17 dieną 10 valandą Kauno kolegijos Studijų centre vyks tarptautinio projekto European Digital Education for Social Inclusion and Global Neighbourhood (E-DESIGN) (Nr. 604451-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN) baigiamoji konferencija. Trejus metus trukusio projekto, vykdomo pagal „Erasmus+“ programos KA3 veiksmų priemones, finišo tiesiojoje – pranešimai skaitmeninio švietimo temomis ir kūrybinės dirbtuvės.

Projekto E-DESIGN tikslas – sukurti Europos skaitmeninę mokymo platformą, skirtą socialinei įtraukčiai visuotinėje kaimynystėje skatinti. Projektas yra skirtas kovai su socialine nelygybe, socialiai remtinų asmenų grupių skaitmeninių kompetencijų ugdymui, siekiant pagerinti jų įsidarbinimo ir aktyvaus įsitraukimo į bendruomenės veiklą galimybes. Projekto veiklų tikslai yra suformuoti pagal Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) ir Europos socialinių teisių ramsčio tikslus.

Baigiamojoje projekto konferencijoje susirinkusiųjų lauks ne tik pranešimai skaitmenizacijos tema, bet ir kūrybinės dirbtuvės, skirtos išbandyti trimatį modeliavimą bei mikrovaldiklių programavimą, projektuoti galimus sprendimus įvairaus amžiaus žmonių skaitmeninių įgūdžių lavinimui. Tuo tarpu pranešimų temos – išskirtinės ir leidžiančios dar artimiau susipažinti su skaitmenizavimu nūdienos švietimo (ir ne tik) kontekste. Be pranešimų apie informacinių ir ryšio technologijų specialistų paklausos tendencijas, skaitmeninę švietimo transformaciją ir kibernetinį (ne)saugumą interneto erdvėje, konferencijos dalyvių lauks aptariamo projekto koordinatorės dr. Irmos Spūdytės pranešimas skaitmeninių kompetencijų ir socialinės įtraukties tema, pristatant projekto E-DESIGN atvejį.

Dalyvauti projekto baigiamojoje konferencijoje kviečiami asmenys, besidomintys skaitmeninių kompetencijų ugdymu, suinteresuoti skaitmeninių įgūdžių ugdymo programų rengimu ir jų integravimu į organizacijų veiklas. Projekto E-DESIGN baigiamojoje konferencijoje laukiami bendrojo ugdymo mokyklų, vaikų dienos centrų, suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrų informacinių technologijų ir / ar fizikos mokytojai, kiti specialistai, atsakingi už ugdymo procesą.

Pageidaujantieji dalyvauti yra kviečiami registruotis. Dalyvaujančiųjų skaičius – ribotas.

Kadangi baigiamoji konferencija vyks kontaktiniu būdu, dalyvausiantys asmenys, atvykę į renginį, privalo turėti galiojančius galimybių pasus. Konferencijos dalyviams bus išduodami pažymėjimai.

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. nr. (8 37) 28 12 85 arba el. p. adresu viktorija.gudauskaite@go.kauko.lt.