Kvietimas į naująjį Kauno kolegijos studijų centrą

Naujas studijų centras

Patogiam studentų mokymuisi skirtas statinys kurtas atsižvelgiant į geriausius užsienio šalių pavyzdžius – nuo šiol studentai studijuos tokiose erdvėse, kokiose dirba bendraamžiai Skandinavijoje ar Vakarų Europoje

Akademinis miestelis

Šiuolaikinis studijų centras – ne vienintelis žingsnis modernizuojant aplinką. Kauno kolegijos bendruomenė turi ryškią ateities viziją – vientisai suformuotą akademinį miestelį, kurio teritorijoje būtų sutelkti visi objektai, reikalingi turiningam ir intensyviam akademiniam gyvenimui.

Aktyvus mokymasis

Aktyvus mokymasis yra susietas su pagrindine Kauno kolegijos studijų filosofijos nuostata, kad studentas ir dėstytojas yra lygiavertės asmenybės. Studentas yra pagrindinis studijų proceso dalyvis, jo poreikiai veda aukštąją mokyklą ten, kur reikalinga keistis.

Daugiau informacijos apie naująjį studijų centrą: http://www.kaunokolegija.lt/naujojo-studiju-centro-atidarymas/