Valstybinis studijų fondas informuoja, kad nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. balandžio 16 d. (įskaitytinai) vyksta prašymų teikimas per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinę sistemą (toliau – IS ,,PARAMA“) tikslinei išmokai 2021 m. pavasario semestrui papildomo priėmimo metu balandžio
mėn. gauti.

Norintys gauti tikslinę išmoką papildomo priėmimo metu, privalo per Fondo interneto tinklalapį prisijungti prie IS ,,PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka 2021 m. pavasario semestras-balandis). Tik šiuo būdu užpildžius prašymą galima pretenduoti į tikslinę išmoką priėmimo metu.

Primename, kad tikslinė išmoka studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į Valstybinio studijų fondo tikslinių išmokų konsultantę Astą Motiejūnienę, tel. nr. (8-5) 205 3961, mob. tel. nr. 8 615 17312 , el. p. asta.motiejuniene@vsf.lt