Valstybinis studijų fondas informuoja, kad nuo 2023 m. gegužės 1 d. iki gegužės 16 d. (įskaitytinai) vyksta prašymų teikimas per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinę sistemą (IS „PARAMA“) tikslinei išmokai 2023 m. pavasario semestro papildomo gegužės mėn. priėmimo metu gauti.

Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką papildomo priėmimo metu, privalo per Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapį prisijungti prie IS „PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka, 2023 m. pavasario semestras_gegužė). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką priėmimo metu.

Daugiau informacijos apie tikslines išmokas galima rasti čia.

Kilus klausimų, kreiptis šiais kontaktais:
Asta Motiejūnienė
Tel. 8 615 17312
El. p. asta.motiejuniene@vsf.lt