Kauno kolegijos interneto svetainėje:
1.  Įvesta nauja skiltis PARAMA STUDENTAMS, kuri skirstoma į akademinę ir neakademinę paramą.

Daugiau informacijos galima rasti čia.

2. Skiltyje FINANSINĖ INFORMACIJA  įvesta nauja poskiltis STUDIJŲ FINANSAVIMAS VALSTYBĖS LĖŠOMIS. 

Daugiau informacijos galima rasti čia.

3.  Skiltyje STIPENDIJOS IR KITA FINANSINĖ PARAMA informacija sugrupuota pagal paramos rūšis:

3.1. Parama studijų prieinamumui didinti;
3.2. Parama pedagogikos ir žemės ūkio studijoms;
3.3. Stipendijos.

Daugiau informacijos galima rasti čia.

Norime atkreipti dėmesį, kad pateikta informacija gali keistis pagal atnaujintus teisės aktus ar kolegijos tvarkas.