2018 metų kovo 20 dieną Kauno kolegijoje vyks ketvirtoji tarptautinė konferencija „Inovatyvios (eko-)technologijos, verslumas ir regionų plėtra“ (angl. Innovative (Eco)Technology, Entrepreneurship and Regional Development). Šis renginys – tai vienas iš Tarptautinės savaitės renginių.

Konferencijos tikslas – skatinti mokslinę diskusiją apie naujausias technologijas ir jų pritaikymo versle, pramonėje bei sveikatos priežiūros, globos (rūpybos) įstaigose galimybes, orientuojantis į regionų plėtrą. Išskirtinis dėmesys skiriamas žaliosioms technologijoms, tvariam regionų vystymuisi. 2018 metais vyksiančioje konferencijoje numatoma dar viena tema – tradicinių ir senųjų amatų išsaugojimas bei jų plėtra regionuose.

Kviečiame į konferenciją registruotis internetu iki 2018 metų vasario 1 d.

Konferencijos dalyvio mokestis – 20 eurų. Į mokestį įskaičiuota: spausdinta konferencijos programa, atmintukas su konferencijos medžiaga, vaišės per pietus ir kavos pertraukas. Rekvizitai mokėjimui. Pastaba: Mokestis netaikomas Kauno kolegijos darbuotojams.

Pranešimų pagrindu parengti ir atrinkti straipsniai bus publikuojami konferencijos e. leidinyje „Innovative (Eco)Technology, Entrepreneurship and Regional Development“, mokslo darbų leidinyje „Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas“ arba žurnale „Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose“.

Suredaguoti ir parengti naudojant APA citavimo stilių straipsniai (atsisiųsti) priimami iki 2018 metų vasario 24 d.

Dėl papildomos informacijos kreiptis e.paštu iecoterd.conference@go.kauko.lt arba telefonu (8 37) 760306.