Esi neabejingas klimato kaitai? Socialinėms problemoms? Atliekų rūšiavimui? Domiesi kitomis darnaus vystymosi temomis ir tiki, kad pasaulis gali pasikeisti? Turi idėjų, kurios padėtų spręsti socialines problemas? Planuoji baigiamąjį darbą rašyti darnaus vystymosi tema? Ateik. Tavo vieta čia, šalia bendraminčių.

Veikiant kartu, darnus vystymasis gali tapti ne tik tolimu žmonijos siekiu, tačiau ir realiais žingsniais, padedančiais atrasti panašiai galvojančių draugų, veikti komandoje, smagiai praleisti laisvalaikį, įgyti naujų žinių, neformaliai bendrauti ir dirbti mokslo srityje su dėstytojais. Tai grupė, kuri vienys Kauno kolegijos studentus – neabejingus, išradingus ir gebančius realiai prisidėti prie darnaus vystymosi siekių įgyvendinimo. Savo veikla grupė sieks ugdyti bendruomeniškumą, atsakingumą, studentų tyriminius gebėjimus.

Ką mes planuojame veikti?

  • Puoselėti studentų mokslinę grupę, kviečiant prisijungti užsienio šalių aukštųjų mokyklų studentus;
  • Vykdyti darnų vystymąsi skatinančias akcijas ir mokslinius tyrimus;
  • Vykti į socialiai atsakingas verslo įmones;
  • Ieškoti verslo įmonių – mokslo grupės rėmėjų;
  • Organizuoti darnaus vystymosi populiarinimo renginius;
  • Keliauti po Lietuvą ir kitas vakarų Europos šalis, susipažįstant su darnaus vystymosi įgyvendinimo sprendimais;
  • Rengti mokslinius straipsnius ir projektus;
  • Leisti laisvą laiką kartu su įdomiais žmonėmis;
  • Organizuoti susitikimus su verslo įmonių ir visuomeninių organizacijų atstovais, politikais, galinčiais praturtinti žinias darnaus vystymosi srityje.

Ko dar galima tikėtis?

  • Papildomų stipendijų už veiklos rezultatus;
  • Pozityvaus darbdavių vertinimo;
  • Studijų dalykų / modulių komponentų įskaitymo;
  • Žinių ir gebėjimų reikalingų sėkmingai karjerai.

Registracija vyksta iki gruodžio 15 dienos. 

Detalesnę informaciją suteiks Darnaus vystymosi tyrimų lauko vadovė dr. Rasa Bartkutė, tel. nr. +370 616 911 99.

Kauno kolegijos Verslo fakultetas