Norėdami puoselėti Kauno kolegijos vertybes – atsakomybę, profesionalumą, atvirumą, pagarbą, bendruomeniškumą, – turime kiekvienas atskirai ir visi kartu kurti palankią, demokratišką, saugią, atvirą pagarbai ir pagalbai darbo ir akademinę aplinką. Kauno kolegijoje nepriimtinas nesąžiningas ir nepagarbus elgesys su žmogumi, todėl netoleruotinų veiksmų atveju skatiname kalbėti ir veikti.

Minint Tarptautinę tolerancijos dieną, kviečiame prisiminti Kauno kolegijoje įgyvendinamą tolerancijos didinimo iniciatyvą „Gerbiam ir palaikom“. Šios iniciatyvos metu stengiamasi didinti bendruomenės narių – studentų ir darbuotojų – sąmoningumą, palaikymą ir empatiją tam, kad kiekvienas, nepaisant jo lyties, odos spalvos, kilmės, socialinės padėties, religijos, amžiaus, negalios būtų gerbiamas ir priimtas.

Kviečiame susipažinti su herojų istorijomis, kurios įkvepia Kauno kolegijos bendruomenės narius ir skatina toleranciją.