Norime priminti, kad Studijų valdymo sistemoje galite užpildyti anketas apie kiekvieną jau išklausytą studijų dalyką / modulį 2021–2022 m. m. rudens semestre.
 
Dėstytojams labai svarbus Jūsų vertinimas.
 
Kaip tai padaryti?
 

Prisijunkite prie Studijų valdymo sistemos ir užpildykite kiekvieno išklausyto studijų dalyko / modulio 2021-2022 m. m. rudens semestre kokybės vertinimo anketą.

Studentui studijų dalyko (modulio) ir jo dėstymo kokybės vertinimo anketos pasiekiamas lange „Semestro informacija > Peržiūrėti įvertinimus“. Norėdami pildyti vertinimo anketą, reikalinga studijų dalyko (modulio) įraše paspausti „Kokybės vertinimas“ stulpelyje esantį diagramos ženklą „paveikslas.png“. Užpildžius vertinimo anketą, būtina paspausti „Pateikti nuomonę“.

Daugiau informacijos apie anketos pildymą rasite čia.

Konfidencialumas garantuojamas. Tyrimo metu gauti duomenys bus panaudoti tik apibendrintai. Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią būtų galima identifikuoti atsakymus pateikusį studentą.

Studijų valdymo sistemoje taip pat galėsite susipažinti ir su studijų dalykų / modulių, kuriuos studijavote, kokybės vertinimo rezultatais.

Rezultatus galima peržiūrėti pasirinkto semestro informacijos galutinių įvertinimų lange:

Kviečiame būti aktyviais dalykų dėstymo kokybės vertinimo dalyviais. Jūsų nuomonė svarbi tobulinant studijų kokybę Kauno kolegijoje.

Jeigu turite klausimų dėl anketos pildymo ar pastebėjote sistemos klaidą, kreipkitės į Kokybės valdymo skyrių el. paštu kristina.adomaitiene@go.kauko.lt.