Norime priminti, kad Studijų valdymo sistemoje galite užpildyti anketas apie kiekvieną išklausytą studijų dalyką / modulį 2022–2023 m. m. rudens semestre, už kurį jau gavote galutinį įvertinimą.
 
Kaip tai padaryti? 

Prisijunkite prie Studijų valdymo sistemos ir užpildykite kiekvieno išklausyto studijų dalyko / modulio 2022–2023 m. m. rudens semestre kokybės vertinimo anketą. Vertinimo anketa aktyvuojasi tik dėstytojui įrašius galutinį įvertinimą.

Studentui studijų dalyko (modulio) ir jo dėstymo kokybės vertinimo anketos pasiekiamas lange „Semestro informacija > Peržiūrėti įvertinimus“. Norint pildyti vertinimo anketą, reikalinga studijų dalyko (modulio) įraše paspausti „Kokybės vertinimas“ stulpelyje esantį diagramos ženklą .

Užpildžius vertinimo anketą, būtina paspausti „Pateikti nuomonę“.

Konfidencialumas garantuojamas. Tyrimo metu gauti duomenys bus panaudoti tik apibendrintai. Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią būtų galima identifikuoti atsakymus pateikusį studentą.

Studijų valdymo sistemoje taip pat galite susipažinti ir su studijų dalykų / modulių, kuriuos studijavote, kokybės vertinimo rezultatais.

Studijų dalyko (modulio) ir jo dėstymo kokybės vertinimo rezultatai pasiekiami lange „Semestro informacija > Peržiūrėti įvertinimus“.

Studentas, pasibaigus apklausų pateikimo laikotarpiui, norėdamas peržiūrėti studijų dalyko (modulio) ir jo dėstymo kokybės vertinimo rezultatus, turi studijų dalyko (modulio) įraše stulpelyje „Kokybės vertinimo rezultatai“ paspausti  ženklą .

Kviečiame būti aktyviais dalykų dėstymo kokybės vertinimo dalyviais. Jūsų nuomonė svarbi tobulinant studijų kokybę Kauno kolegijoje.