Kviečiame apsilankyti iki vasario 3 d. vyksiančioje parodoje, atidarytoje Vilniaus rotušėje (Didžioji g. 31, Vilnius). Tai projekto „Kitokia tekstilė“, rengiamo nuo 2009-ųjų, paroda, kurioje eksponuojamas Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Dekoratyvinės plastikos katedros Tekstilės studijų vadovės Birutės Sarapienės ir menininkės Liucijos Kudžmienės kurtas darbas „Pabudome ir kelkimės“. Ekspozicijoje pristatomas ir Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo katedros dėstytojos Marijos Rūtos Narvydienės kūrinys.

„Kitokia tekstilė“ – tai kasmetinis Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus Tekstilės sekcijos rengiamas projektas. Pagrindinis tikslas ir misija – skleisti tekstilės meno idėjas Lietuvos ir kaimyninių šalių regionuose, įsikūrusiuose atokiau nuo kultūros ir meno centrų. Ketverius metus keliavusios konkursinės kolekcijos „Simbolių kalba šiuolaikinėje tekstilėje“, „Baltų ženklai tekstilėje“ bei „Tradicija ir dabartis. Tautinio ornamento interpretacija šiuolaikinėje tekstilėje“ buvo skirtos mūsų tautos kultūrinio paveldo aktualizavimui ir pažinimui. Atrankos paroda „Lietuviška tapatybė tekstilėje“  tęsia keliaujančių tekstilės parodų tradiciją.

Idėja kalbėti apie tautos šaknis ir vertybes organizatoriams kilo mąstant apie žmogų kaip tam tikros sistemos ir jos pratęsimo per tradicijas, papročius, simbolius dalį. Tautybė bei tautiškumas yra įgimtos vertybės, kurios negali būti traktuojamos kaip savaime suprantamos – jas reikia nuolat puoselėti. Nuo senų laikų simboliai, ženklai, ornamentai turi ne tik estetinę funkciją, bet atspindi ir tautos praeitį, krašto istoriją, parodo žmonių požiūrį į juos supantį pasaulį ir jo reiškinius.

Profesionalūs Lietuvos dailininkai, kūrybingai panaudodami ir interpretuodami tautines tradicijas bei unikalų lietuvių liaudies meną, kūriniuose įprasmino tekstilės menui aktualios minties ir raiškos priemonių harmoniją, o jungdami tradicines ir šių laikų tekstilės technologijas bei įvairias medžiagas, kūriniuose analizuojamas archajiškas temas atskleidė šiuolaikinio meno kalba.

Projekto vadovė: Birutė Sarapienė.

Projekto organizatorius: Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius.