Mažais žingsniais keičiantis požiūriui į „kitokį“ žmogų, vis dar neretai pritrūksta tolerancijos šiam esant šalia. Kauno kolegijos tolerancijos didinimo iniciatyvos „Gerbiam ir palaikom“ herojai – nebijantys išsiskirti: drąsiai priimantys iššūkius, laužantys stereotipus, norintys pasiekti daugiau. Jų lūpomis prikeliami įsišaknijusių įsitikinimų atgarsiai, pažadinamas noras pamiršti stereotipus ir pažinti žmogų nepaisant jo amžiaus, lyties, odos spalvos, kilmės, socialinės padėties, religijos, lytinės orientacijos. 


Įgyta teisė balsuoti, savarankiškai priimti sprendimus, aktyvesnis dalyvavimas visuomeniniame gyvenime ir darbo rinkoje – visa tai prisimename kaip XX amžiaus moterų vaidmenų pokyčius visuomenėje. Nors pastarųjų kartų moterys vis dažniau suderina šeimyninį gyvenimą ir profesines aukštumas, o vyrai vis drąsiau kalba apie emocinius sunkumus, vis dar girdima, kad profesijos, gyvenimo būdas, pomėgiai, telpa tik į „vyriškas“ ar „moteriškas“ kategorijas. Prie šių stereotipų griovimo prisideda ir Kauno kolegijos Verslo fakulteto Taikomosios komunikacijos studijų programos studentė Gabrielė Vaičiulytė, save realizuojanti Krašto apsaugos savanorių pajėgose.

Papasakok plačiau, kuo tau tenka užsiimti – kur savanoriauji bei dirbi, kokiuose renginiuose ar projektuose dalyvauji?

Tarnauju Krašto apsaugos savanorių pajėgose jau trejus metus: tenka užsiimti tiek šaudymais, tiek taktiniais žygiais bei taktine medicina. Šiuo metu apsiriboju tik tokia veikla, nes studijuoju.

Kas paskatino tave įsitraukti į tokią veiklą?

Mane į tokią veiklą paskatino įsitraukti tautiškumas ir pilietiškumas: jau nuo dvylikos metų priklausiau Lietuvos šaulių sąjungai ir, kai sulaukiau pilnametystės, pagalvojau, kad noriu tęsti tarnybą. Taip pat galvojau apie Lietuvos kariuomenę, bet norėjau gyvenimą sieti ne vien su ja, o plačiau žvelgti į pasaulį, todėl likau Krašto apsaugos savanorių pajėgose.

Kaip manai, ar visuomenėje vis dar pastebimas darbų skirstymas į vyriškus ir moteriškus?

Vis dar yra gajus nusistatymas, kad vieni darbai yra vyriški, o kiti – moteriški. Galima labai dažnai išgirsti sakant, kad grožio srityje gali dirbti tik moterys, o fiziškai sunkesnį darbą turi dirbti vyrai. Kadangi esu kariuomenėje, labai dažnai girdžiu, kad man ten – ne vieta. Būdama kariuomenėje taip pat labai dažnai girdžiu, kad man ten „ne vieta“.

Kas, tavo nuomone, galėtų padėti sulaužyti šiuos stereotipus?

Manau, kad nėra vieno efektyvaus būdo, kaip sugriauti šį stereotipą. Mano nuomone, reikėtų labiau šviesti visuomenę, stiprinti suvokimą, kad nėra vieno darbo, kuris būtų skirtas tik vyrams ar tik moterims – visi darbai yra vienodi, juos dali atlikti kiekvienas, nepriklausomai nuo lyties.

Ką tau reiškia vyrų ir moterų lygybė?

Man vyrų ir moterų lygybė reiškia, kad esame vienas asmuo, neturėtume į darbus būti skirstomi pagal lytį, elgseną, ideologijas. Turėtume būti kaip vienas žmogus.

Ar tau teko susidurti su visuomenėje vyraujančiais stereotipais apie vyrų ir moterų teises ir pareigas? Kaip į tai reagavai?

Kalbant iš savo patirties, galiu tik patvirtinti, kad yra vyraujančių stereotipų, ypač – kariuomenėje. Išgirstu ne tik aplinkinių žmonių, bet ir kariuomenėje esančių kolegų skeptiškus klausimus: „Ką tu veiksi toje kariuomenėje? Ten tik vyrai renkasi“, „Tu negali panešti kulkosvaidžio, kam tu esi reikalinga?“. Tačiau manau, kad konkretų tikslą užsibrėžęs žmogus yra visur reikalingas ir gali realizuoti save šimtu procentų. Mano stiprybė yra mano užsispyrimas – jei ką nors pradedu, noriu ir pabaigti. Esu tikra, kad įdėjus pastangų tikslą visada galima pasiekti ir būti vertingu tiek pat, kiek ir kitos lyties žmogus, dirbantis tokį patį darbą.

Ar turi autoritetų savo veiklos srityje?

Lygiuojuosi į savo skyriaus vadą – jis taip pat baigė mokslus ir dabar yra kariuomenėje, turi leitenanto laipsnį. Tai man yra labai didelė paskata, kad, jei esi užsispyręs, gali viską pasiekti.

Ką norėtum perduoti skaitytojams?

Nepasiduokite ir neklausykite, jei žmonės jums sako, kad jei esi moteris, turi dirbti vienoje srityje, o jei esi vyras – kitoje. Jūs galite dirbti ką norite, svarbiausia – stengtis ir to siekti.