Studentus bei dėstytojus, Kauno regiono mokyklų vyresniųjų klasių moksleivius, visuomeninių organizacijų bei verslo atstovus ir kitus visuomenės narius 2022 m. balandžio 28 d., ketvirtadienį, nuo 10 val. kviečiame dalyvauti konferencijoje-diskusijoje „Europos Sąjungos sanglaudos politika: aktualijos ir perspektyvos“. Konferencija skirta plačiau informuoti visuomenę, ypač studentus bei moksleivius, apie Europos Sąjungos sanglaudos politiką, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos ekonomikos gaivinimo plano įgyvendinimo aktualijas bei didinti informuotumą apie ES finansuojamus projektus ir apie jų poveikį gyvenimui.

Konferencijos-diskusijos metu įvairių sričių ekspertai aptars dabartinius iššūkius Europoje ir sanglaudos politikos vaidmenį, išryškinant ES paramos Lietuvai po 2020 m. perspektyvas, galimybes ir prioritetines paramai sritis, taip pat apžvelgiama, kaip ES investicijos, kurios sudaro beveik trečdalį Lietuvos biudžeto, sąlygojo Lietuvos žmonių gyvenimo pokyčius teigiama linkme, kokie sėkmingiausi Lietuvos projektai buvo ir yra vykdomi ES lėšomis. Konferencijos metu vyks konkursas-protmūšis „10 klausimų apie ES sanglaudos politiką“.

Kviečiame išgirsti kompetentingų pranešėjų – verslo, kultūros, aplinkosaugos  specialistų – informaciją aktualiais klausimais ir su jais diskutuoti, išreikšti savo nuomonę apie ES sanglaudos politikos poveikį Lietuvai ir Kauno regionui.

Renginys vyks hibridiniu būdu: Kauno kolegijoje (407 aud. Pramonės pr. 22A) ir nuotoliniu būdu.

Kviečiame registruotis! Registracija vykdoma iki balandžio 25 d. (imtinai). Dalyvaujantiems nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda išsiunčiama po registracijos. 

Konferenciją-diskusiją „Europos Sąjungos sanglaudos politika: aktualijos ir perspektyvos“ organizuoja Kauno kolegijos Verslo fakulteto Vadybos ir teisės katedra. Šis renginys – tai „Informavimo priemonių ciklo apie ES sanglaudos politiką ir jos poveikį piliečių gyvenimo kokybei“ (pagal projektą Nr. 2020CE16BAT099) dalis.