Technologijų amžiuje keičiasi ne tik žmonių komunikacijos priemonės, bet ir mąstymas. Žmogaus smegenys evoliucionuoja ir prisitaiko prie sparčiai kintančio pasaulio, todėl turi keistis irmodernėti mažųjų ugdymo priemonės. Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas (MUF) mokslininkus, ikimokyklinio ir meninio ugdymo specialistus subūrė į Pedagogikos katedros, Liepojos universiteto ir Lietuvos dailės ugdytojų draugijos organizuotą tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Ikimokyklinio ir meninio ugdymo realijos, pokyčių galimybės ir ateities perspektyvos“. Konferencijos tikslas – aptarti ir pristatyti ugdymo proceso modernizaciją, plėtrą ir inovacijas.

Kauno kolegijos direktorius Paulius Baltrušaitis renginio pamatu įvardija Kauno kolegijoje rengiamų priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo specialistų tobulėjimą: „Tai reikšmingas renginys, kuris įkvepia jaunąją kartą. Linkiu, kad jūsų rengiami ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistai būtų žingeidūs ir užsispyrę siekti profesijos aukštumų“, – linkėjo direktorius. Minėtina, kad Lietuvos 100-metis yra ne vienintelė svarbi proga akademinei bendruomenei: „Šie metai MUF Pedagogikos katedrai ypatingi, nes pedagogų rengimas Kauno kolegijoje taip pat švenčia jubiliejinę 100-to metų sukaktį“, – prasminga švente, pastūmėjusia inicijuoti šiųmetę konferenciją, džiaugiasi Pedagogikos katedros vadovė dr. Sigita Saulėnienė.

Konferencija praturtino pedagogų žinias apie naujausius mokymo metodus ir tam tikros kartos išskirtinumus, prie kurių reikia gebėti prisitaikyti tam, kad ugdymo procesas būtų efektyvus. Kauno kolegijoje viešėjusi „Biznio mašinų kompanija“ atstovė Rūta Kairytė susirinkusiesiems pristatė inovatyvius gaminius, skirtus ikimokykliniam ugdymui. Visa konferencijoje pristatyta moderni įranga galėtų tapti šiuolaikinės ikimokyklinio ugdymo klasės atributika. Klausytojai ne tik išgirdo, bet turėjo galimybę pamatyti ir išbandyti ugdymo inovacijas.

Kadangi sudominti ir įtraukti vaikus į ugdymo procesą šiandien tikras iššūkis, išlaikyti jų dėmesį padeda interaktyviųjų lentų taikymas ugdymo įstaigų veikloje. Piršto paspaudimu lentoje galima valdyti visą kompiuteryje esančią informaciją, o skaitmeniniu rašalu – rašyti ant kompiuterinių objektų lentoje. Vaikai lengvai įsitraukia į darbą su interaktyviosiomis lentomis, sukoncentruoja dėmesį į užduotį ir ją atlieka. Interaktyvūs sprendimai padeda sudominti mažuosius, nes tekstas popieriuje jauniausiai kartai nebeatrodo patraukliai.

Kita problema – mažėjantis vaikų fizinis aktyvumas, kuris nulemia dažnėjančias sveikatos problemas. Tam, kad būtų gerinama vaikų fizinė sveikata ir didinamas aktyvumas, buvo sugalvotos išmaniosios grindys – inovatyvi priemonė, skirta lavinti vaikų judesių koordinavimą, reakciją, loginį mąstymą. Ši lavinimo priemonė tinka ir vaikams, turintiems specialiųjų poreikių. Taip pat buvo išsamiai pristatytos edukacinės bitutės-robotai, skirtos mažiausiesiems. Spalvingas ir lengvai valdomas robotukas – tai priemonė mokytis iššifravimo, problemų sprendimo ir programavimo pagrindų.

Po parodos atidarymo renginio dalyviai buvo kviečiami į sekcijas, kuriose diskutuota apie šiuolaikines pedagogų kompetencijas ir jų plėtros bei vystymo galimybes; ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo galimybes turinio ir proceso aspektais; ugdytojų bendradarbiavimo su tėvais problemas ir lūkesčius, į ugdytinį orientuotas ugdymo problemas; ugdymo (si) aplinkų įvairovę ir prielaidas; šiuolaikinio meninio ugdymo (si) aktualijas.

Primename, kad konferenciją lydinti pedagogų kūrybinių darbų paroda „Misija ­– kurti“ iki gruodžio pabaigos vyks Kauno kolegijos Studijų centre (Pramonės pr. 22A, I aukštas). Kviečiame apsilankyti!