Kauno kolegijos Verslo fakulteto Turizmo ir laisvalaikio vadybos katedros administruojamas projektas „Colpbol žaidimo populiarinimas Europoje – kaip priemonė gerinanti sutrikusio intelekto asmenų gyvenimo kokybę“, prasidėjęs praėjusių metų sausio 1 d. , baigiasi. „Erasmus+“ sporto srities finansuojamo projekto įgyvendinimo laikotarpiu sukurtos priemonės, skirtos sutrikusio intelekto žmonių socialinei įtraukčiai per sportines veiklas. 

Po dviejų metų bendradarbiavimo su skirtingų sektorių tarptautinėmis organizacijomis (COPAVA (projekto vadovas), Ispanija; Kolpbolo sporto asociacija (Kolpbolo sporto šakos kūrėjai), Ispanija; ALDO-CET, Rumunija; Krajovos universitetu, Rumunija; EDRA-COOP, Graikija; Atėnų universitetu, Graikija bei Socialinių inovacijų centru, Kipras) pasiekti šie rezultatai:

  • Sukurtos bendros kūrimo sesijos su galutiniais vartotojais (sutrikusio intelekto asmenimis, sporto profesionalais, paramą teikiančiais asmenimis), kuriose dalyvavo beveik 120 tikslinių grupių asmenų;
  • Sudarytas mokymo paketas, pateikiant pritaikytos mokymo medžiagos ir įrankių rinkinį, siekiant įtraukti į kolpbolo praktikas;
  • Paruoštas treniruočių paketas sporto profesionalams, įskaitant mokymo medžiagą ir mokymų veiklas, siekiant juos propaguoti ir praktikuoti kolpbolo žaidimą, plėtojant trenerio vaidmenį;
  • Sukurtas palaikančiųjų mokymo paketas, skirtas dirbantiems, palaikantiems sutrikusio intelekto asmenis (neįgaliųjų specialistams, artimiesiems, draugams ir pan.), siekiant ugdyti jų kompetencijas – motyvuoti praktikuoti kolpbolą, skatinti neįgaliųjų specialistus įtraukti kolpbolo veiklas savo užimtumo centruose kaip profesinės terapijos dalį;
  • Sukurta EU-COLPBOL e. mokymo platforma, kuria visi mokymo paketai prieinami suinteresuotiesiems asmenims ir kur besimokantys asmenys (sutrikusio intelekto asmenys, sporto profesionalai ir palaikytojai) gali patekti į savo kursą bei bendrauti su kitais besimokančiaisiais bei treneriais;
  • Surengti sporto renginiai kiekvienoje projekto partnerių šalyje.

Europos Komisija finansavimą šiam projektui skyrė, skatindama sutrikusio intelekto asmenų gyvenimo kokybės situacijos gerinimą.  Intelekto sutrikimų turintys asmenys vis dažniau įtraukiami į sporto veiklas, bendradarbiaujant skirtingoms organizacijoms. Sporto įtaka jų gyvenimo kokybei dabar yra akivaizdi, nes jiems sudaromos visapusiškos sąlygos naudotis savo teise būti sporto bendruomenės dalimi, gerinant savo savijautą (fizinę ir emocinę), mokantis naujų įgūdžių, gerinant asmeninius ir tarpasmeninius santykius ir tobulėjant.

Kolpbolas yra  novatoriška ir įtraukianti sporto šaka per pastaruosius 20 metų sėkmingai populiarinama Ispanijoje. Tai komandinis žaidimas, skatinantis maksimaliai įmanomą visų žaidėjų dalyvavimą žaidime, nepaisant jų fizinio, motorinio išsivystymo ir gebėjimų, taip pat sumažinantis individualius skirtumus ir reikalaujantis komandiškumo, siekiant galutinio žaidimo tikslo. Pagrindiniai šios sporto šakos ramsčiai, apibrėžiantys žaidimo esmę, yra bendradarbiavimas, vienas kamuolio lietimas bei mišrios komandos. Kolpbolas remiasi komandinės dvasios stiprinimu, bendru ugdymu ir lyčių lygybe, integracija, stereotipų įveikimu, lengvumu bei dėmesiu įvairovei.

„Esame tikri, kad EU-COLPBOL turės didelį poveikį vietos bendruomenėse, kuriose vykdoma mokymo programa, o ilgalaikėje perspektyvoje ir visuomenėje, kuriai pritaikyta sukurta mokymo metodika“, – projekto reikšmę apibendrina Turizmo ir laisvalaikio vadybos katedros lektorė, projekto koordinatorė Jūratė Martinonytė.

Projekte dalyvaujančios institucijos: Kauno kolegija (Lietuva), CSI Center for Social Innovation LTD (Kipras), Kinonikes Sineteristikes Drastiriotites Efpathon Omadon (Graikija), Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (Graikija), Asociatia Langdon Down Oltenia-Centtrul Educational Teodora (Rumunija), Amics del Colpbol (Ispanija), University of Craiova (Rumunija).