Kauno kolegija ir toliau stabiliai išlaiko lyderystės pozicijas ir įvardijama kaip viena stipriausių kolegijų Lietuvoje. Tokias išvadas galima daryti po reitingavimo rezultatų, kuriuos pateikia Lietuvos žiniasklaida – žurnalas „Reitingai“ ir nacionalinis naujienų portalas „Lietuvos Rytas“.

Kaip skelbia reitingo sudarytojai, Kauno kolegija šiemet pirmauja 15-oje  profesinio bakalauro studijų krypčių. Aukščiausiais balais ir pirmosiosmis vietomis Lietuvoje įvertintos šios Kauno kolegijos studijų kryptys: Reabilitacija, Burnos priežiūra, Farmacija, Informacijos sistemos, Informatikos inžinerija, Medžiagų technologijos, Viešasis maitinimas, Žemės ūkio mokslai,  Teisė, Socialinis darbas, Finansai, Komunikacija, Anglų kalba ir komunikacija, Vertimas, Dailė.

Pažymėtina, kad iš ankstesniais metais užimamų antrosios vietos pozicijų šiemet pakilo  ir geriausiai įvertintos studijų programos, kurios priklauso Žemės ūkio mokslų, Informatikos inžinerijos, Teisės kryptims.

„Kauno kolegijos lyderystė koleginiame sektoriuje nėra atsitiktinė – tai nuoseklaus ir kryptingo darbo užtikrinant studijų kokybę rezultatas,“ – pažymi Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui dr. Nijolė Zinkevičienė. „Šiuo metu kolegijoje ruošiamasi ilgalaikės ir trumpalaikės studijų programų perspektyvos svarstymui, ko padarinys bus ir toliau optimizuojamas studijų programų paketas. Siekiame suteikti absolventui tokias kompetencijas, kad jis būtų konkurencingas darbo rinkoje, o visuomenėje –  aktyvus ir iniciatyvus pilietis.“

Reitingo rezultatai gauti panaudojus duomenis, kuriuos sudarytojams pateikė Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA), Studijų kokybės vertinimo centro ir darbdavių apklausas atlikusios įmonės „Prime Consulting“ specialistai.

Reitingo skaičiavimo metodika sudaryta atsižvelgiant į šiuos kriterijus: darbdavių nuomonę apie alumnus, kryptyje vykdomų studijų programų skaičių, priimtų studentų skaičių, priimtų studijuoti pirmakursių balo vidurkį, geriausių abiturientų procentą studijose, priimtų studijuoti pirmakursių žemiausią balą, SKVC studijų programų vertinimą, MOSTA duomenis apie alumnų įsidarbinamumą ir gaunamą atlyginimą.