Š. m. gegužės mėn. startavo Kauno kolegijos vidinių projektų konkursas „Mokslo, meno projektai 2022 m.“. Konkurse galėjo dalyvauti į projekto tyrėjų grupes susibūrę kolegijos dėstytojai ir studentai. Taip pat projektuose galėjo dalyvauti ir socialiniai partneriai iš Lietuvos bei užsienio šalių.

Iš viso buvo gautos 8 paraiškos, iš kurių komisija finansavimą skyrė 5 mokslo projektams:

 

  1. „Elektros energijos kaupimo įrenginių elektrodų nusidėvėjimo proceso tyrimas ir atnaujinimo technologijos sukūrimas“     

Tyrimo darbo grupę sudaro: projekto vadovas dr. Žydrūnas Kavaliauskas, Giedrius Gecevičius, dr. Giedrius Blažiūnas, Igor Šajev ir studentas Vidmantas Kumža.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2022 09 01 – 2023 05 31.

Projekto tikslas: ištirti įvairaus tipo elektros energijos kaupiklių elektrodų nusidėvėjimo procesus ir sukurti elektrodų medžiagos atnaujinimo technologiją bei projekto veiklas ir rezultatus integruoti į studijų procesą.

 

  1. „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XV–XVII a. kartografijos šaltiniai Vakarų Ukrainoje“

Tyrimo darbo grupę sudaro: projekto vadovas dr. Valdas Urbanavičius, dr. Donatas Rekus, Ilona Urbanavičienė, studentai, soc. partneriai: Virginija Rancanė (Lietuvos kartografų draugija), Pavlo Kolodiy (Lvovo nacionalinis gamtos valdymo universitetas).

Projekto vykdymo laikotarpis: 2022 09 01 – 2023 05 31.

Projekto tikslas: parengti interaktyvią aplikaciją „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XV–XVII a. kartografijos šaltiniai Vakarų Ukrainoje“.

 

  1. „Medijų produktų ir pramoninio dizaino gaminių kolorimetrinių savybių tyrimas“

Tyrimo darbo grupę sudaro: projekto vadovė dr. Daiva Sajek, dr. Renata Gudaitienė, Gitana Ginevičienė, dr. Gintaras Keturakis, Alma Pocienė, dr. Vilma Šipailaitė-Ramoškienė, Virginijus Valčiukas, soc. partneriai: dr. Mehmet Oguz (Marmara universitetas), prof. dr. Georgij Petriaszwili (Varšuvos technologijų universitetas), prof. dr. S. Havenko (Ukrainos spaudos akademija) ir studentė Laura Strunkevičiūtė.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2022 09 01 – 2023 06 30.

Projekto tikslas: tirti spaudos ir reklamos produktų, pramoninio dizaino gaminių bei plonasluoksnių jų paviršiaus dangų spektrofotometrinių rodiklių kitimą naudojant įvairias gaminių medžiagas, dažus bei lakus ir taikant skirtingus gamybos ir lazerinio apdirbimo technologinius režimus.

 

  1. „Optinės prieigos tinklai“

Tyrimo darbo grupę sudaro: projekto vadovas dr. Rimantas Plėštys.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2022 09 01 – 2023 06 15.

Projekto tikslas: ištirti ir pasiūlyti pažangius būdus efektyvesniam esamos pasyviųjų optinių tinklų infrastruktūros panaudojimui duomenų perdavimo paslaugų plėtojimui.

 

  1. „Įtraukusis sveikatos priežiūros paslaugų teikimas vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimus“

Tyrimo darbo grupę sudaro: projekto vadovė dr. Viktorija Piščalkienė, Jolanta Ulozienė, Silva Kostyliovienė, Evelina Lamsodienė, Rita Jachnevičienė, Vaida Valalytė.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2022 09 01 – 2023 05 31.

Projekto tikslas: sukurti priemones, leidžiančias teikti įtraukiąsias sveikatos priežiūros paslaugas vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimus.

Tikimasi, kad vidinių projektų iniciatyva skatins didesnį Kauno kolegijos tyrėjų įsitraukimą į mokslo taikomąją veiklą.