Kauno kolegijos Darbo tarybos rinkimai vyks 2018 m. vasario 22 d. 9.00 -15.00 val., balsuojant Kolegijos Dokumentų valdymo tarnyboje ir akademinių padalinių dekanatuose (raštinėse).

Darbo taryba yra nepriklausomas darbuotojams atstovaujantis organas. Darbuotojai per darbo tarybą turi teisę būti informuojami ir dalyvauti konsultacijose su darbdaviu, su darbuotojų darbo, socialinių, ekonominių teisių bei interesų įgyvendinimu ir gynimu susijusiais klausimais. Darbo tarybą išrinkti įpareigoja Naujasis Darbo kodeksas (DK).

2017 m. gruodžio 28 d. Kauno kolegijos direktorius  įsakymu buvo sudaryta Darbo tarybos rinkimų komisija ir patvirtintas Darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašas.

Kandidatų į Darbo tarybą registracija vyks nuo 2018 m. sausio 18 d. iki  2018 m. vasario 6 d. 15 val. Kiekvienas rinkimų teisę turintis darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu, kreipdamasis į Darbo tarybos rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į Kauno kolegijos Darbo tarybą.

Prašymai dėl kandidatų registravimo priimami:

  • Kolegijos Dokumentų valdymo tarnyboje (Pramonės pr. 20, 1-21 kab., kontaktinis asmuo Sigita Vengraitytė).
  • Vadybos ir ekonomikos fakulteto dekanate (Pramonės pr. 20, 210 kab., kontaktinis asmuo Alma Bartusevičienė).
  • Medicinos fakulteto dekanate (K. Petrausko g. 15, 216 kab., kontaktinis asmuo Gitana Banionytė).
  • Technologijų fakulteto dekanate (Pramonės pr. 22, 212 kab., kontaktinis asmuo Anželika Sadauskienė).
  • Justino Vienožinskio Menų fakulteto dekanate (Mackevičiaus g. 27, 207 kab., kontaktinis asmuo Gita Mykolaitytė).

Kandidatais į Darbo tarybą gali būti tik rinkimų teisę turintys darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių darbo santykiai su Kauno kolegija trunka ilgiau kaip šešis mėnesius, išskyrus Darbo tarybos rinkimų komisijos narius.

Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Kolegija turintys Kolegijos darbuotojai.

Kauno kolegijos Darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašas

Registravimo prašymas

Siūlomo kandidato rašytinis sutikimas

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Kauno kolegijos
Darbo tarybos rinkimų komisija